Kun de mest attraktive sommerhuse bliver købt af udlændinge

17. JUN 2017 • 16:32 • AF TOMMY KAAS

Kun de mest attraktive sommerhuse bliver købt af udlændinge

Destination Bornholms direktør Pernille Kofod Lydolph udtrykker bekymring for, hvilke konsekvenser det vil få for Bornholm og resten af landets kommuner med attraktive kyststrækninger, hvis det bliver gjort lovligt for udlændinge at købe sommerhuse i Danmark.

Politiken skriver lørdag, at politikerne med vedtagelsen af den nye planlov følge eksperter muligvis underminere den danske særstatus i EU, der beskytter Danmark mod salg af sommerhuse til udlændinge.

Lovgivningen omkring sommerhuse er blevet debatteret heftigt under Folkemødet, og Pernille Kofod Lydolph mener altså, at man skal passe på med at ændre på lovgivningen.

– Det er allerede i dag muligt for udlændinge at få dispensation til at købe sommerhuse i Danmark, hvis en række forudsætninger er opfyldt. Og her på Bornholm, som er Danmarks fjerdestørste kystkommune, har vi erfaret, at det kun er de mest attraktive huse, der bliver købt af udlændinge, siger hun.

– Konsekvensen er, at husene dermed bliver taget ud af et velfungerende og samfundsøkonomisk set meget fornuftigt lejemarked, der skaber dynamik og udvikling i hele turismens værdikæde, siger Pernille Kofod Lydolph, som frygter, at det ender med en sag ved domstolen.

– jeg forstår ikke, at man vil spille hasard med sommerhusprotokollen, som repræsenterer en velfungerende model, der medvirker til udvikling, vækst og beskæftigelse i sommerhusområderne rundt om i landet, siger hun.

– Turismen er Danmarks fjerdestørste eksporterhverv og en meget vigtig del af samfundsøkonomien. Jeg mener derfor heller ikke, at det er forsvarligt at lave en lov, hvis negative konsekvenser vi allerede i dag har set konturerne af via dispensationsordningen.

– Ved at gøre det muligt for udlændinge at købe sommerhuse i Danmark vil der ske en voldsom stigning i efterspørgslen uden at udbuddet følger med. Det vil gøre husene langt dyrere, og dermed vil vi ende i en situation, hvor velhavende udlændinge, der ikke har behov for at leje ud, bliver de nye ejere af de mest attraktive sommerhuse, siger Pernille Kofod Lydolph.

– Det kan resultere i, at sommerhusene står tomme i adskillige måneder om året, og dermed risikerer vi, at det bremser dynamikken og udviklingen i områderne.