Åh nej - der er nogen der har plukket de sjældne blomster
Foto: Naturstyrelsen Bornholm

19. MAJ 2017 • 11:20 • AF ANDERS LILJEROTH

Åh nej - der er nogen der har plukket de sjældne blomster

For en uge siden, meldte Naturstyrelsen på Bornholm ud, at antallet af blomsten hyldegøgeurt, en af Danmarks sjældneste orkidéer, var bekymrende lavt.

Blomsten fandtes på Naturstyrelsens område Langebjerg, men umiddelbart ikke på Hammerknuden. For to dage siden, blev den sjældne blomst så fundet på Hammeren nær ved Sandvig af biolog og naturhistoriker Finn Hansen, hvilket var første gang i mange år.

Der blev fundet tre af de små blomster, og det er et godt tegn, der giver håb om, at den nuværende naturpleje på Hammeren med rydning og græsning med tiden vil gavne bestanden af den sjældne orkide.

Nu er de plukket
Desværre har det nu vist sig, at to ud af de tre sjældne orkidéer er blevet plukket, og blomsterne er lagt ved siden af planterne.

- Der er sikkert ikke tale om ond vilje – det mest sandsynlige er nok, at der er tale om børn eller andre, som ikke kender til, hvor sjælden planten er, og at den er fredet. Men vi vil gerne opfordre til, at man undlader at plukke blomster, hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt de er fredede, skriver Naturstyrelsen nu på facebook.

Styrelsen henviser herefter til en hjemmeside, hvor alle fredede dyr og planter er listet op. Her finder man desuden en henvisning til bekendtgørelsen om fredede arter. I den kan man læse, at plukning eller opgravning af fredede planter er strafbart, og kan straffes med bøde eller konfiskation af det man har taget med sig.

Straffen kan endog stige til fængsel i indtil et år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt, eller ved grov uagtsomhed. Her gælder det dog hvis en har forvoldt betydelig skade på de interesser, som loven om naturbeskyttelse eller lov om jagt og vildtforvaltning skal beskytte.


Blomsterne er plukket, og lagt ved siden af planten. Foto: Naturstyrelsen
Blomsterne er plukket, og lagt ved siden af planten. Foto: Naturstyrelsen