Det virker at tale fra Speakers Corner

18. JUN 2016 • 09:12FOLKEMØDET • AF ANDERS LILJEROTH

Det virker at tale fra Speakers Corner

Flere af talerne fra Speakers Corner er fra organisationer der de tidligere år også har fået taletid fra folkescenen. Og at det nytter, at bruge tiden på det, kan Carina Graversen, der er translatør og tolk i italiensk, tale med om. Det er nemlig ikke første gang hun taler fra scenen.

Hvad handler din tale om i år?
– Det er et problem som umiddelbart er usynligt i dagens Danmark. Nemlig at man har en branche af tolke, seks-syv tusind der arbejder for det offentlige, sundhedsvæsnet, retsvæsnet og den offentlige sektor, der ikke er klædt på til at hjælpe de fagfolk de skal oversætte for. Det er et problem for retssikkerheden og patientsikkerheden.

Det må du uddybe lidt?
– Alle der har en funktion i det offentlige, bruger meget ofte tolke til at kommunikere med ikke dansktalende borgere, og udfordringer er, at de tolke der er til rådighed, ikke behøver dokumentere, at de kan et fremmedsprog, og at de overhovedet kan tolke. Så det er ufaglærte der tolker.

Hvad vil det sige?
– Der er rapporter der dokumenterer, at der er mange fagfolk der er i tvivl om, hvorvidt det de fortæller for eksempel en patient, også er det patienten rent faktisk får at vide. Så det er det vi taler om på Speakers Corner.

I har talt på scenen flere år i træk, hvad tænker I om det forum at tale fra?
– Det er et supergodt forum. Det kommer jo lidt an på vejret, hvor mange der kommer, for vi har både oplevet rigtig godt vejr med masser af tilhørere og også dårligt vejr med meget få tilhørere.
– Men udover talen her, hvor der er mange der lytter, så har det den fordel, at vi efterfølgende lægger en version af talen på Youtube, så vi bruger det i vores arbejde efterfølgende.

– Og Speakers Corner er det eneste sted på Folkemødet, vi føler vi kan komme til orde.

I skal også deltage i en debat?
– Vi skal deltage i en paneldebat i civiltinget. Det er det telt Folkemødet har stillet til rådighed, for organisationer der ikke har så mange midler, og der hører vi jo under. Her kommer formanden for lægeforeningen, dommerforeningen, en regionspolitiker, en folketingspolitiker og endda en minister. Det synes vi viser lidt om hvor vigtigt emnet er.

– Man kan sige, at vi har varmet op i nogle år, og gjort emnet kendt blandt andet på scenen Speakers Corner, og det betyder i dag, at vi har lettere ved at tiltrække de større aktører. Vores sag er kommet på dagsordenen, kan man sige.