5. MAR 2016 • 10:00LÆSERBREVE • AF NIELS STENDER, SØNDRE LANDEVEJ 80, AAKIRKEBY

Borgmesters vej til lønforhøjelse

Yes! Knud, du er alle tiders. Min gastronomiske lønstigning + deraf merpension m.v. synes at være reddet. Dækkende sig ind under baghjulet med radikal filosofi gennemskuer den enkelte borger mig ikke, promoverer fru borgmester. Læs bl.a. Bornholms Tidende 25.02.16 s. 4. Det forekommer at være egoismens kyniske tankegang.

I stigende grad bruger talende, skrivende medier benævnelsen migranter. Venligst fremlig en reel opgørelse af hvor stor en andel udgør reelle flygtninge. Som social liberal humanist hjælper man gerne rigtige flygtninge i et realistisk omfang. Artiklen grænser til manipulation med borgerne. Dengang et broderfolk i nød, kan ikke sammenlignes med p.t. bagvedliggende kultur filosofi. Grib om nældens rod – et kæmpe skridt på vejen, Putin.

Igen, Winni Grosbøll tør åbenbart ikke fremligge en ærlig annalyse af borgernes økonomiske og især helbredsmæssige tilstand. Ingen kommunale sminkede tal. Hidtil betaler borgerne konstant med forringelser og øgede afgifter. Dog gennemtrumfer Winni Grosbøll, at migranter skal hjælpes som førsteprioritet i løbet af få dage.

Vi har lægemangel. Måske kunne Winni Grosbøll løse flere års situation med samme iver. Iflg. medierne har hver bornholmsk læge godt 3.000 patienter. Senest ville to læger stoppe 1. marts. 700 patienter er flyttet til Rønne Lægehus, færre til Allinge. Ergo igen over 5.000 patienter har i princippet ingen lægemulighed. Winni Grosbøll prioriterer migranters genhusning, arbejde, en pose penge + adgang til det sociale system, herunder læge. 2.500 migranter oveni.

Jeg har betalt skat i 50 år. Aldrig skyldt en krone. Som pensionist fås blot grundbeløbet kr. 6.063 minus skat. Sidste stigning kr. 67/mnd. Tj.pension udbetalt o. kr. 1.000. Kender en pensionist, der sælger private ejendele for at få mad og overleve. Hvem har lige opbygget landet, ikke sandt!

Hvorfor tror Winni Grosbøll, hun er valgt? Netop for først at løse problemerne i vor sociale baggård, Udkantsbornholm. Dette ville generere overskud for efterfølgende migranthjælp. Winni Grosbøll er dygtig til at promovere sig i populære sager med mulighed for valgstemmer. Konstateret udlægges upopulære sager til borgerudtalelse til politiske modstandere m.v. Knæk nu ikke halsen i forsøget på egen lønforhøjelse!