Endelig: Campus-byggeriet på plads!
Illustration: Cubo Arkitekter

17. DEC 2015 • 15:48 • AF TORBEN ØSTERGAARD MØLLER

Endelig: Campus-byggeriet på plads!

Folketingets Finansudvalg har tiltrådt et aktstykke, som sikrer finansieringen af byggeriet til 338,5 millioner kroner.

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) meddeler her torsdag eftermiddag på Folketingets hjemmeside, at Finansudvalget på sit møde i dag har tiltrådt det aktstykke, hun forelagde for medlemmerne.

Det betyder, at den sidste sten i finansieringen af Campus Bornholm er lagt til rette, og ifølge bestyrelsesformand i Campus Bornholm Jeppe Kofod er Nykredit klar til at levere en pakke til campusbyggeriet i form af et realkreditlån på 157 millioner kroner og et banklån på 20 millioner.

Jeppe Kofod oplyser til Bornholms Tidende, at ledelsen i Nykredit er klar til at underskrive aftalen torsdag.
I aktstykket, som sikrer finansieringen, står blandt andet:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at:
• Campus Bornholm bygger et nyt domicil på Minervavej 1 i Rønne samt renoverer ejendommen beliggende Minervavej 2 i Rønne til en samlet udgift på 338,5 mio. kr.
• Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole indgår to 30 årige lejekontrakter med Campus Bornholm til en samlet lejeforpligtelse opgjort for hele uopsigelighedsperioden på 68,5 mio. kr.
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et årligt mertilskud på 1,8 mio. kr. over 15 år til Campus Bornholm til finansiering af et banklån på 20 mio. kr. i forbindelse med campusbyggeriet.
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et lån i form af et udlæg samt stiller en garanti på op til 39,3 mio. kr. i forbindelse med Campus Bornholms salg af ejendomme.
• Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling yder et tilskud på op til 16,3 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, så institutionens husleje nedsættes til et betalingsevneniveau.

Herudover anmoder Uddannelses- og Forskningsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at professionshøjskolen UCC indgår en 30 årig lejekontrakt med Campus Bornholm til en samlet leje- forpligtelse for hele uopsigelighedsperioden på 64,9 mio. kr., samt at ministeriet yder et tilskud på op til 13,7 mio. kr. til den del af campusbyggeriet, som skal huse UCC og Metropol mhp., at institutionernes fremtidige husleje kan holdes inden for et aftalt huslejespænd.

Engangstilskud og udlæg fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og engangstilskud fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er forudbetalinger og regnskabsføres i 2015.