12. FEB 2013 • 15:00SYNSPUNKT • AF KIRSTEN MORTENSEN, NORDSKOVVEJ 9B, RØNNE

Hvad sker der med demokratiet?

Det er nu trekvart år siden, det gik op for bornholmerne, at vi sammen med fem andre udkantsområder var udset til at huse et kommende slutdepot for Risøs og fremtidigt dansk atomaffald.

Det var et chok, men vi kom hurtigt i gang med protestbevægelsen. Det viste sig, at dette var en sag, som virkelig kunne få Bornholm til at stå sammen. Vi lavede en forening, BOMA, der hurtigt fik masser af medlemmer, foreløbig godt 800. Vi indsamlede underskrifter, omkring 32.000, som blev overgivet til sundhedsministeren sammen med underskrifter fra de andre områder, i alt godt 52.000.
Vi oplevede det fantastiske, at alle medlemmerne af kommunalbestyrelserne var fuldstændigt enige i at protestere imod det, som vi alle ser som et overgreb på vores kommuner.
Eksperter fra ind og udland har bekræftet, at tanken om at lave et slutdepot på nuværende tidspunkt, hvor man stadig ved meget lidt om sikkerheden omkring deponi, og hvor indholdet af det historiske affald slet ikke er kendt, er dybt bekymrende. På Risø står der mange tønder, hvis indhold ikke er kendt - er det langlivet eller kortlivet, er det lavradioaktivt, mellemradioaktivt eller højradioaktivt. Det indrømmer Danske Dekommissionering, at man ikke har fuld viden om.
Man skulle derfor tro, at de ansvarlige politikere ville være glade for, at sagen og farligheden af det hele bliver belyst, og for det stærke samarbejde med lokalpolitikere og lokalbefolkning om en forsvarlig løsning.
Der er en meget stor overvægt af eksperter, der mener, at det eneste rigtige er at vælge en midlertidig oplagring på Risø, med et overfladedepot, hvor man kan holde øje med affaldet hele tiden og ompakke, om nødvendigt.
Men dette er klart ikke sundhedsministerens planer. Hun beder Dansk Dekommissionering om at gå videre med planerne for at fjerne affaldet fra Risø, og geologerne om at bekræfte, at affaldet ikke kan graves ned på Risø, hvad det heller ikke skal, det skal blive på overfladen.
Hun og miljøministeren lover Roskilde, at en lokalplan, der muliggør den kommende forskerpark på Risø, vil være på plads inden sommerferien.
Samtidig bruges der millioner af kroner på at undersøge undergrunden på de seks udpegede områder på trods af de fagligt velbegrundede protester fra befolkningerne.
Summa summarum, vi er altså ikke kommet et skridt videre - hvad sker der med vores demokrati? Jeg forstår godt, at Dansk Dekommissionering søger en kommunikationsrådgiver! Dette bliver ikke let at forklare befolkningen.