Invitation til debat: Hvad er god service på et hospital?
Service på hospitalet og inddragelse af pårørende er blandt emnerne der skal debatteres på Folkemødet

24. MAJ 2017 • 10:29FOLKEMØDET • AF ANDERS LILJEROTH

Invitation til debat: Hvad er god service på et hospital?

Der skal sættes fokus på Bornholms Hospital som udviklingshospital ved Folkemødet i Allinge. Det fortæller hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen, der inviterer til netværksmøde.

– Vi har sat eksperter og interessenter i stævne ved tre rundbordssamtaler, for at drøfte tre forskellige emner, oplyser direktøren.

Emnerne der skal debatteres er overordnet set service på hospitalet, inddragelse af pårørende og koordinering:

"Hvad er god service på et hospital? Typiske udfordringer kan være patienters og pårørendes oplevelse af travlhed, manglende imødekommenhed eller adgang til mad, drikke og internet."

"Inddragelse af pårørende – hvorfor er det nødvendigt? Hvad skal patienter og pårørende inddrages i på et hospital? Hvor går grænsen for inddragelse, og hvad nu hvis patienter og personale er uenige om hvilke ting, patienterne skal inddrages i?"

"Sektorovergange – hvorfor er det så svært at koordinere indlæggelse, udskrivelse og medicin, udveksle data med praktiserende læge og kommune eller koordinere med patienter og pårørende?"

Netværksmødet er et morgenmadsmøde, og det foregår lørdag den 17. juni fra klokken 9 - 10 i Sundhedsteltet, der er placeret på Kæmpestranden.

– Giv gerne tilsagn om, at du ønsker at deltage til morgenmadsnetværket - så reserverer vi en stol til dig, skriver Niels Reichstein Larsen.

Tilmelding kan ske til Maj-Britt Fogelstrøm, på mailadressen mfog0010@regionh.dk senest den 12. juni 2017