Invitation til debat: Hvad er god service på et hospital?
Service på hospitalet og inddragelse af pårørende er blandt emnerne der skal debatteres på Folkemødet

24. MAJ 2017 • 10:29FOLKEMØDET • AF ANDERS LILJEROTH

Invitation til debat: Hvad er god service på et hospital?

Der skal sættes fokus på Bornholms Hospital som udviklingshospital ved Folkemødet i Allinge. Det fortæller hospitalsdirektør Niels Reichstein Larsen, der inviterer til netværksmøde.

– Vi har sat eksperter og interessenter i stævne ved tre rundbordssamtaler, for at drøfte tre forskellige emner, oplyser direktøren.

Emnerne der skal debatteres er overordnet set service på hospitalet, inddragelse af pårørende og koordinering:

"Hvad er god service på et hospital? Typiske udfordringer kan være patienters og pårørendes oplevelse af travlhed, manglende imødekommenhed eller adgang til mad, drikke og internet."

"Inddragelse af pårørende – hvorfor er det nødvendigt? Hvad skal patienter og pårørende inddrages i på et hospital? Hvor går grænsen for inddragelse, og hvad nu hvis patienter og personale er uenige om hvilke ting, patienterne skal inddrages i?"

"Sektorovergange – hvorfor er det så svært at koordinere indlæggelse, udskrivelse og medicin, udveksle data med praktiserende læge og kommune eller koordinere med patienter og pårørende?"

Netværksmødet er et morgenmadsmøde, og det foregår lørdag den 17. juni fra klokken 9 - 10 i Sundhedsteltet, der er placeret på Kæmpestranden.

– Giv gerne tilsagn om, at du ønsker at deltage til morgenmadsnetværket - så reserverer vi en stol til dig, skriver Niels Reichstein Larsen.

Tilmelding kan ske til Maj-Britt Fogelstrøm, på mailadressen mfog0010@regionh.dk senest den 12. juni 2017


Billeder fra Folkemødet
Pletskud fra Folkemødet
Lørdag på Folkemødet
Fredag på Folkemødet 2

Se hvem der taler på Speakers Corner
Torsdag 14. juni
13:00-13:10 Brita Bastogi
Human Rights March; Kvinder i dialog Palæstina-Israel-Danmark:
Nakba katastrofen. Nu i sit halvfredsindstyvende år. Palæstinenserne demonstrerer for deres rettighed til at vende tilbage til deres jord. Denne ret er anerkendt i FN resolution 194.
Fredag 15. juni
09:40-09:50 Adam Meinertz
Folk & Sikkerhed
Sikkerhedspolitik: NATO og CYBER.
13:30-13:40 Martin Tidsvilde
Lavereskatterogafgifter.
Kongemagten i grundloven, som forhindrer Danmark i at være et demokrati.
Se hele taler listen her!

Find Speakers Corner på Cirkuspladsen i Allinge

SENESTE FOLKEMØDET