18. MAR 2019 • 17:00UDLAND

OVERBLIK: Parlamentarisk immunitet beskytter mod forfølgelse

Jørn Dohrmanns retlige immunitet står til at blive ophævet efter et sammenstød med en fotograf i 2017.

Mandag stemmer EU-Parlamentets retsudvalg for at ophæve den danske parlamentariker Jørn Dohrmanns (DF) parlamentariske immunitet. Det afgøres endeligt i næste uge.Det sker på anmodning fra anklagemyndigheden i Danmark, som vil rejse tiltale mod parlamentarikeren. Det skyldes et sammenstød med en fotograf i 2017, da Dohrmann tiltvang sig dennes kamera.Læs mere her:

Hvad er parlamentarisk immunitet, og hvad er formålet?

* Medlemmer af EU-Parlamentet er i udgangspunktet beskyttet mod retsforfølgelse, medmindre et medlem gribes på fersk gerning.* Formålet er at beskytte parlamentarikeren mod politisk forfølgelse. Det er en garanti for parlamentets uafhængige virke.* Et medlem kan hverken efterforskes, tilbageholdes eller retsforfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Hvordan kan en parlamentarikers immunitet ophæves?* Hvis der kommer en anmodning fra kompetente myndigheder i et medlemsland (anklagemyndigheden), meddeler formanden for parlamentet dette og sender sagen til retsudvalget.* I retsudvalget holdes en høring om sagen, hvorpå der udarbejdes en kort rapport, der enten lægger op til, at parlamentarikerens immunitet ophæves eller opretholdes.* Herefter skal hele EU-Parlamentet stemme om sagen på førstkommende plenarmøde. Simpelt flertal afgør sagen.

Hvad betyder det i praksis at få ophævet immuniteten?* Det har ikke i sig selv konsekvenser for parlamentarikerens mandat at få ophævet sin immunitet.* Det gør blot, at anklagemyndigheden kan rejse tiltalte mod personen, hvorefter en retsproces kan indledes.Kilde: EU-Parlamentet./ritzau/

Mest læste

13. JUL 2019 • 19:49 FOR ABONNENTER

Træneren savner opbakning til Nexøs nye projekt