10. OKT 2018 • 12:29UDLAND

OVERBLIK: Sådan vil kommissionen styrke EUs cyberforsvar

80 procent af virksomhederne i Europa blev ifølge EU-Kommissionen udsat for mindst et cyberangreb sidste år.

Der er lang vej igen, før EUs forsvar mod cyberangreb er på højde med den stigende trussel, fremgår det af EU-Kommissionens statusrapport onsdag.Her følger et overblik over omfang, initiativer og forslag fra kommissionen.Hvor stort er omfanget af angreb?* Flere end 4000 daglige angreb med ransomware, hvor de kriminelle beslaglægger materiale og kræver løsepenge.* 80 procent af virksomhederne i Europa var sidste år udsat for mindst et cyberangreb.* I nogle medlemslande er halvdelen af alle forbrydelser forbundet til cyberangreb.* Det verdensomspændende angreb Wannacry ramte i foråret 2017 flere end 150 lande og 230.000 it-systemer herunder på hospitaler.Hvad har EU-landene besluttet at gøre?

* Hver enkelt land skal forstærke det nationale cyberforsvar.

* EU-landene skal samarbejde om at bekæmpe angreb på EU-niveau.* Risikosektorer som energi, transport og sundhed skal iværksætte foranstaltninger til at forhindre og håndtere cyberangreb.Hvad arbejder EU og medlemslandene aktuelt på?

* Opbygge et stærkere EU-organ for cybersikkerhed til at støtte medlemslandene. Der ligger i forvejen et kontor for dette i Grækenland.* En certifikatordning i EU for cybersikkerhed.* En koordineret indsats til bekæmpelse af store cyberangreb.Hvad foreslår kommissionen af yderligere skridt?

* Oprettelsen af et kompetencecenter for cybersikkerhed.* Kompetencecenteret skal koordinere de EU-midler, der afsættes til cybersikkerhed i den kommende budgetperiode fra 2021-2027.* Et netværk af nationale koordinationscentre for cybersikkerhed. Hvert medlemsland udpeger et nationalt center til at deltage i dette netværk.Kilde: EU-Kommissionen/ritzau/

SENESTE UDLAND

MESTE LÆST UDLAND (48 T)

Mest læste