12. OKT 2018 • 12:00ERHVERV/POLITIK

OVERBLIK: Her er Socialdemokratiets sundhedsudspil

Efter efterårsferien præsenterer regeringen et udspil til en sundhedsreform. Fredag er S kommet med udspil.

Socialdemokratiets sundhedsudspil "Tid til omsorg" indeholder 13 initiativer og koster ifølge partiet 1,25 milliarder kroner årligt.Det skal blandt andet finansieres ved, at den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode forlænges med ti dage. Det vil sige fra 30 til 40 dage.

Det skal ifølge Socialdemokratiet give arbejdsgiverne et større incitament til at sikre et godt arbejdsmiljø og forebygge sygefravær.S-udspillet har fokus på tre pejlemærker: tid, nærhed og lighed.Her er et overblik over udspillet:

* Tid:

1. 1000 flere sygeplejersker. Det skal sikre mere tid til patienterne.2. Patienterne skal væk fra hospitalsgangene med et løft af det nære sundhedsvæsen.

Der skal etableres flere udgående akutfunktioner fra sygehuset og kommunale akutpladser for ældre, der for eksempel er færdigbehandlet fra sygehuset, men ikke raske nok til at være hjemme hos sig selv.3. Patientansvarlig læge eller sygeplejerske til indlagte patienter i 2020.

Alle indlagte patienter med længerevarende forløb, eksempelvis med kroniske sygdomme, skal have en patientansvarlig læge i 2020.4. Flere kræftpatienter skal have behandling til tiden, og levetiden skal op.

5. Mere tillid til de ansatte - mindre kontrol og unødigt bureaukrati.

* Nærhed:

6. Nærhospitaler tættere på borgerne. Nærhospitalerne er et slags udvidet kommunalt sundhedshus med regionale sygehusfunktioner. Derfor skal nærhedshospitalerne drives i fællesskab mellem kommune(r) og region.

7. Tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis i lægedækningstruede områder. Der foreslås en seks måneders tjenestepligt i almen praksis for alle nyuddannede læger.8. Opgør med brugerbetaling på kommunale akutpladser.

9. Hurtig hjælp ved akut sygdom i hele Danmark.

* Lighed:

10. Et sundhedsvæsen for alle. Den ifølge Socialdemokratiet manglende ligestilling mellem psykiatriske patienter og fysisk syge patienter skal væk.11. Styrket forebyggelse af sygdom.12. Nybagte mødre skal have ret til barselshotel. Nybagte mødre skal have ret til at blive på sygehuset eller et barselshotel i to dage.

13. Socialsygeplejersker skal give ekstra støtte til udsatte borgere.

Der skal indføres socialsygeplejersker på alle sygehuse, så der er flere hjælpende hænder til de mest udsatte patienter.Kilde: Socialdemokratiet.

/ritzau/

SENESTE ERHVERV/POLITIK

MESTE LÆST ERHVERV/POLITIK (48 T)

Mest læste