11. OKT 2018 • 15:44ERHVERV/POLITIK

OVERBLIK: Sådan lyder kritikken af sprogprøver

Regeringen, DF og S vil indføre prøve, som elever i børnehaveklassen skal bestå for at rykke op i 1. klasse.

Alle børn skal kunne indgå i det sociale og faglige fællesskab, når de starter i 1. klasse. Med den begrundelse er regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet klar til at indføre obligatoriske sprogprøver i 0. klasse.

Hvis ikke eleven klarer prøven, kan han eller hun ikke rykke op i 1. klasse. For de elever, der ikke har et alderssvarende dansk, bliver der indført intensiv støtte for at styrke sproget.

Det er kun på skoler med mange elever fra udsatte boligområder, at prøverne indføres.

En række organisationer retter kritik af forslaget:

* Danmarks Lærerforening:- Foreningens samlede fagprofessionelle vurdering er, at lovforslaget vil være til skade for lærernes arbejde med at skabe kvalitet i undervisningen af tosprogede elever og for det tillidsfulde samarbejde mellem forældre og lærere.

* Kommunernes Landsforening:

- KL mener generelt, at det er problematisk, at resultatet af en prøve skal afgøre et barns videre skoleforløb. Prøven bør indgå i en samlet vurdering, hvor skole og forældre drøfter, hvad der er bedst for barnets videre udvikling.

* Skolelederforeningen:

- En yderligere udsættelse efter børnehaveklassen vil medføre en stor aldersspredning på op til tre år i de klasser, som børnene kommer til at gå i og bliver en social og kammeratlig del af.

- Dermed brydes med et afgørende princip i dansk skoletradition.* Børne- og Kulturchefforeningen:

- Et udvidet testbatteri for sprogligt udfordrede elever kan have negativ effekt for de; stress-reaktioner, marginalisering, modstand mod skolegang med videre.

- Folkeskolens grundprincip om, at elever følges med deres aldersgruppe, skal fastholdes.

* Pædagogernes fagforening, BUPL:

- Forslaget om at teste femårige børn gentagne gange med en implicit trussel om, at hvis de ikke snart består, så mister de relationerne til de venner, de lige har fået, er skræmmende og stigmatiserende for børn og deres familier.

* Børnerådet:

- Med det foreliggende finder Børnerådet det problematisk, besynderligt og tangerende diskrimination, at børn udvalgt alene på baggrund af boligområde skal omfattes af nye krav om undervisning og prøve./ritzau/

SENESTE ERHVERV/POLITIK

MESTE LÆST ERHVERV/POLITIK (48 T)

Mest læste