23. JUL 2019 • 17:07ERHVERV/POLITIK

EU forbyder torskefiskeri i Østersøen for at redde bestanden

Fiskerne må ikke længere lande torsk i den sydlige del af Østersøen, har EU besluttet i hasteafgørelse.

Torsken er "alvorligt truet" i Østersøen, og EU-Kommissionen har derfor truffet en hastebeslutning om at stoppe fiskeriet resten af året.- Det vil være katastrofalt for mange fiskeres levebrød og kystsamfundene ved Østersøen, hvis torskebestanden kollapser. Vi må straks bygge den op. Det er i fiskenes og fiskernes interesse, siger fiskerikommissær Karmenu Vella tirsdag på et pressemøde.Ifølge eksperterne står det slemt til med torsken. Det fremgår af EU-Kommissionens rapport.- Bevarelsen af torskebestanden i den østlige del af Østersøen er stærkt truet, da der er risiko for, at bestandens reproduktionsevne lider alvorlig skade som følge af den kraftige nedgang i gydebiomassen, skriver kommissionen.Forbuddet gælder områderne 24, 25 og 26 i Østersøen.Det er farvandet, der strækker sig fra den østlige del af Sjælland til de baltiske lande. Den nordlige grænse for farvandet er en linje fra Kalmar i Sverige til Liepaja i Letland.

Forbuddet træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Det gælder til og med 31. december 2019.Mindre fartøjer på under 12 meter kan fortsat fange torsk i område 24. Det strækker sig fra den sjællandske østkyst i vest til Bornholm i øst og ned til den tysk-polske kyst.Det er også tilladt for trawlere i hele den sydlige del af Østersøen at lande bifangster af torsk. Men kun hvis maskerne i nettet ikke er større end 45 millimeter.Miljøorganisationer har længe kritiseret EU-landenes torskekvoter. De har ført kampagner for at få EU til at stoppe fiskeriet af torsk i Østersøen.EU-Kommissionen baserer beslutninger om kvoter og forbud på ekspertrådgivning fra Det Internationale Havforskningsråd (Ices).Det er også Ices, der lægger data til grund for EU-Kommissionen, når medlemslandene årligt forhandler om kvoter for de forskellige arter./ritzau/

SENESTE ERHVERV/POLITIK

MESTE LÆST ERHVERV/POLITIK (48 T)

Mest læste