Kompensation ved pakkerejser

SPONSORERET AF FLYPENGE.DK

Kompensation ved pakkerejser

Hvis du har oplevet, at dit fly er blevet forsinket i forbindelse med en pakkerejse, er reglerne for kompensation ved pakkerejser og erstatning en smule andeledes, end de vil være i forbindelse med en tur, man selv har arrangeret. Det gør sig altså også gældende her, at arrangøren for rejsen stilles til ansvar, hvis turen ikke er forløbet planmæssigt.

Det er ikke i alle tilfælde, at en omfattende erstatning eller kompensation ved pakkerejser kan gives, og forsinkelsen skal være af et vist omfang, for at du kan få fuld erstatning.

Er din rejse en pakkerejse, består den af mindst to af følgende ydelser: Transport, indkvartering, anden turistmæssig ydelse. Rejsen skal være solgt til en samlet pris og have en varighed på mere end en 24 timers rejse for at kunne betragtes som en pakkerejse. Der behøver ikke at være transport med i prisen, for at din rejse bliver set som at være en pakkerejse.

Forsinkelse inden rejsen
Hvis det inden din pakkerejses begyndelse viser sig, at din arrangør ikke kan gennemføre den aftale rejse, skal din arrangør give dig besked. Du skal ligeledes gives information om dine rettigheder i forbindelse med ændrede forhold.

Hvis du lider tab som følge af en forsinkelse, har du krav til kompensation forsinket fly pakkerejse, med mindre ét eller flere af følgende forhold gør sig gældende:
- Antallet af tilmeldte til din rejse er mindre end et i din aftales angivet minimum, og en skriftlig meddelelse om dette er ankommet til dig inden en i aftalen angivet frist.
- Forsinkelsen skyldes dine egne forhold.
- Forsinkelsen skyldes en uvedkommende tredjemand, og dette forhold ikke kunne have været undgået eller at arrangøren ikke havde mulighed, for at tage kontrol over situationen.
- Forsinkelsen skyldes udefrakommende omstændigheder som ikke kunne have været undgået eller at arrangøren ikke havde mulighed, for at tage kontrol over situationen.

Forsinkelse under rejsen
Opstår der forsinkelser mens din rejse står på, og er disse af en vis betydning, har du som kunde mulighed for at hæve købet og få hele rejsens værdi tilbage betalt. Du er desuden berettiget til en billet tilbage til afrejsestedet.


Mest læste