Pressenævnet frikender Bornholms Tidende
Arkivfoto: Allan Rieck

22. JUN 2019 • 13:07 • AF HENRIK NIELSEN

Pressenævnet frikender Bornholms Tidende

Der er ikke grundlag for at kritisere Bornholms Tidendes dækning af sagen mod den bedrageridømte ejendomsmægler Eva Charlotte Engell, tidligere Charlotte Kjøller. Sådan lyder en afgørelse fra Pressenævnet.

Tilbage i december klagede den dengang unavngivne ejendomsmægler over artiklerne "Jeg har aldrig været udsat for så løgnagtigt og tyvagtigt et menneske" og "Bedragerisigtet ejendomsmægler betaler en halv million kroner retur" bragt den 22. september 2018 i Bornholms Tidende.

Pressenævnet har afsagt kendelse i sagen den 18. juni.

Særligt kendskab

Eva Charlotte Engell mente, at Bornholms Tidende havde identificeret hende som den pågældende ejendomsmægler. Dette var ifølge hende sket ved, at avisen tidligere havde bragt en række artikler om hende, hvoraf hendes navn fremgik, ligesom hun var nemt genkendelig i et lille samfund.

Hun klagede desuden over, at artikelserien ifølge hende indeholdt ukorrekte og krænkende oplysninger om hende, ligesom det ikke klart fremgik, hvad der var faktiske oplysninger, og hvad der var kommentarer.

Ifølge Pressenævnet er det ubestridt, at Eva Charlotte Engell var politianmeldt og siden sigtet for en række tilfælde af bedrageri. Nævnet finder ikke, at angivelse af, at der var tale om en ejendomsmægler fra Bornholm, kan tjene til identificering af Eva Charlotte Engell, medmindre man i forvejen havde særligt kendskab til de episoder, der har ført til politianmeldelsen. At avisen tidligere havde bragt artikler om hendes ejendomsmæglervirksomhed, hvoraf hendes navn fremgik, kan ikke føre til andet resultat.

Klart for læserne

Desuden havde Eva Charlotte Engell klaget over avisens brug af ordet "bedrageri" i begge artikler. Pressenævnet finder ikke anledning til at udtale kritik af brug af ordet og har i den forbindelse lagt vægt på, at Eva Charlotte Engell på det pågældende tidspunkt var sigtet for en række tilfælde af bedrageri, ligesom det fremgik klart af teksten, at hun endnu ikke var dømt.

Endelig havde Eva Charlotte Engell klaget over, at det ifølge hende ikke klart fremgik af artiklen "Bedragerisigtet ejendomsmægler betaler en halv million kroner retur", hvad der var faktiske oplysninger, og hvad der var kommentarer.

Nævnet finder, at Bornholms Tidende på tilstrækkelig vis havde gjort klart for læseren, at det var kilden ”Anette", der udtalte sig i artiklen, og at udtalelserne fremstod som "Anettes" subjektive vurderinger afgivet under et interview med avisen. På den baggrund udtaler nævnet heller ikke kritik heraf.

Idømt et års fængsel

Ifølge kendelsen havde Eva Charlotte Engell også klaget over manglende forelæggelse, men dette indgik efter Bornholms Tidendes opfattelse ikke som et selvstændigt punkt i den konkrete klage, avisen svarede på.

Pressenævnet finder, at det havde været hensigtsmæssigt, hvis Eva Charlotte Engells stillingtagen til skyldsspørgsmålet havde fremgået af artiklen, men da hun ikke var identificeret i artiklen, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af Bornholms Tidende for omtalen.

I forbindelse med artiklerne bragte Bornholms Tidende imidlertid en faktaboks, hvoraf det fremgik, at avisen havde været i kontakt med ejendomsmæglere, der ikke ønskede at udtale sig, men henviste til sin advokat, der ikke var vendt tilbage på avisens henvendelse.

Nævnet finder heller ikke grundlag for at kritisere Bornholms Tidende for ikke at have foretaget yderligere bestræbelser på at kontrollere de oplysninger, som Bornholms Tidende modtog fra politiet.

I december blev Eva Charlotte Engell kendt skyldig i fem ud af syv punkter i anklageskriftet og idømt et års fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, mens resten er gjort betinget.

SENESTE NYHEDER

21. OKT 2019 • 22:50 FOR ABONNENTER
'Helårsåbent vil betyde et brud med livsstilen'
21. OKT 2019 • 22:05 FOR ABONNENTER
Mindeord: En ny stjerne på himlen bliver tændt
21. OKT 2019 • 20:09 FOR ABONNENTER
Ricko har serveret årets sidste sild
21. OKT 2019 • 16:10 FOR ABONNENTER
Rønne-værtshus blev årets hit
21. OKT 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald

MEST LÆSTE BORNHOLM

20. OKT 2019 • 13:55
Udsolgt på en uge
21. OKT 2019 • 09:27
Taget med 142 km i timen
20. OKT 2019 • 17:56
Ja til at åbne vandløb
20. OKT 2019 • 10:57
Ældre bil udbrændte

Mest læste