Folketingsvalget begynder i morgen
Arkivfoto: Berit Hvassum

14. MAJ 2019 • 07:43 • AF HENRIK NIELSEN

Folketingsvalget begynder i morgen

Som de fleste ved, skal vi til folketingsvalg grundlovsdag onsdag den 5. juni, men faktisk begynder folketingsvalget allerede i morgen, onsdag den 15. maj.

Den dag åbner regionskommunen for brevafstemning til Folketinget på borgerservice i Rønne, Nexø, Aakirkeby, Hasle og Allinge.

Afstemningen sker i borgerservices normale åbningstid, og sidste frist for at afgive en brevstemme er lørdag den 1. juni, hvor borgerservice i Rønne holder ekstraordinært åbent.

Hvis man på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan man efter anmodning brevstemme i eget hjem. Den nødvendige blanket fås ved henvendelse i borgerservice, hvor den skal afleveres igen senest fredag den 24. maj.

Vælgere på plejehjem, i beskyttede boliger, på aflastningspladser, på krisecentre og i almene plejeboliger kan brevstemme der, hvor de opholder sig.

Efter ansøgning fra en vælger kan regionskommunen i øvrigt tillade, at vælgeren afgiver stemme på valgdagen på et andet afstemningssted end det, vælgeren er tilknyttet. Forhold vedrørende vælgerens handicap eller nedsatte førlighed kan begrunde en ændring af afstemningssted. Ansøgningsskema til ændring af afstemningssted kan hentes på regionskommunens hjemmeside eller ved henvendelse til borgerservice. Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet er onsdag den 29. maj.

På sygehuse og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse kan brevstemmeafgivning begynde onsdag den 15. maj.

Senest fredag den 31. maj skal vælgerne have modtaget deres valgkort. Hvis valgkortene ikke er modtaget denne dag, eller hvis valgkortene er udfyldt forkert, kan vælgeren kontakte folkeregisteret på Landemærket i Rønne.

19. AUG 2019 • 18:05 FOR ABONNENTER

Pladsen i 3. division blev sikret med hiv og sving

19. AUG 2019 • 16:42 FOR ABONNENTER

Mandagens leder: Vil han også købe Bornholm?

Mest læste