Nej til vildmarksbad på Dueodde
Dueodde. Arkivfoto: Berit Hvassum

13. MAR 2019 • 17:11 • AF ELISABETH KROGH

Nej til vildmarksbad på Dueodde

En sommerhusejer på Dueodde har fået afslag på at beholde et vildmarksbad ved sit sommerhus på Røkjinkan. Husejeren havde søgt Fredningsnævnet for Bornholm om lovliggørende dispensation til bevaring af et vildmarksbad, der var etableret på ejendommen.

I fredningsbestemmelserne for Dueodde fastsættes blandt andet, at båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder forbydes.

Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, nogle naboer og en grundejerforening har under hensyntagen til brandfare i området, vildmarksbadets størrelse og præcedens i området anbefalet, at der ikke blev givet en dispensation.

Bornholms Regionskommune har vurderet, at det ansøgte kræver en dispensation fra fredningsbestemmelserne, og Fredningsnævnet har været på besigtigelse, og har herefter altså afgjort, at der ikke kan tillades et vildmarksbad ved sommerhuset.

Opvarmningsinstallationen i vildmarksbadet har karakter af en brændeovn og må som sådan anses for et ildsted, mener Fredningsnævnet. Nævnets afgørelse er enstemmig, og begrundes også med, at fredningens entydige forbud mod båltænding og benyttelse af udendørs ildsteder har til formål ud fra et forsigtighedsprincip at hindre ildløs i det fredede område, som i sommerhalvåret benyttes intenst til overnatning og ophold.

SENESTE NYHEDER

27. MAJ 2019 • 13:33
En halv milliard i minus

MEST LÆSTE BORNHOLM

25. MAJ 2019 • 18:39
10 nye huse på vej til Snogebæk

Mest læste