Bornholm indstiller fire steder til naturkanon

24. SEP 2018 • 18:08 • AF JAKOB MARSCHNER

Bornholm indstiller fire steder til naturkanon

Paradisbakkerne, Ekkodalen, Hammerknuden med Slotslyngen samt Dueodde. De fire steder bliver Bornholms officielle forslag til steder, der fortjener at komme med i den næste danske naturkanon.

Samtidig med at både bornholmere og alle andre danskere har kunnet sende forslag ind, har kommunens Center for Natur og Miljø taget skridt til at afgøre hvilke steder, som Bornholm skal foreslå officielt. Med valget af de fire steder er både det nordlige og det sydlige Bornholm samt området midt på øen blevet indstillet.

Natur og Miljø valgte først at rådføre sig med Grønt Dialogforum, et netværk af bornholmske virksomheder og interesseorganisationer, der beskæftiger sig med miljø og natur. Grønt Dialogforum involverede dernæst Danmarks Naturfredningsforening i det svære valg. Det mundede ud i forslaget om Hammerknuden og Slotslyngen som en del af den kommende naturkanon.

Kommunens natur- og miljøfolk valgte dernæst på egen hånd, at også de tre andre steder skal nævnes over for Miljø- og Fødevareministeriet, der i sidste ender vælger 15 steder i Danmark ud til naturkanonen.

Fristen for at sende forslag ind udløb lørdag. Her på siden kan du se de argumenter, som kommunen har fremført for, at hvert af de fire steder fortjener en plads i naturkanonen.

Paradisbakkerne

Paradisbakkerne er en skovklædt grundfjeldsknude på Østbornholm.

Den rejser sig over det øvrige terræn og er gennemskåret af talrige, smalle sprækkedale med frodig vegetation og mange mindre søer og moser. Det er det største antal og den største tæthed af sprækkedale på Bornholm.

Sprækkedalene er særlige interessante geologiske dannelser og indeholder helt særlig natur med tæt fugtig naturskov i bunden og med åbne tørre klippepartier oppe på kanterne. I Paradisbakkerne findes blandt andet Rokkestenen og andre store vandreblokke.

Der er offentlig adgang og mange afmærkede stier i hele Paradisbakkerne. Der er to større p-pladser med toiletfaciliteter ved de centrale indgange til området.

Ekkodalen

Ekkodalen er Bornholms længste og mest spektakulære sprækkedal, der er et meget markant landskabselement med høje stejle klippesider og åben flad bund, hvor der er et langstrakt kig op gennem dalen.

Der er et stort moseområde mod syd med særlig botanik og levesteder for fugle og interessante gamle natur- og skovbevoksninger ovenfor klippesiderne.
Gamleborg med hulveje, stenalderbopladser og andre kulturhistorisk interessante steder knytter sig til Ekkodalen.

Der er offentlig adgang til hele område med stier og trappeanlæg, så man både kan opleve dalen nedefra og oppefra, hvor udsigten over hele Sydbornholm er storslået.

Der findes p-plads med toilet ved Ekkodalens centrale indgang.
 
Hammerknuden og Slotslyngen

Hele Hammerknuden og mange mindre klipper i området er geologisk set rundklipper, som isen har udformet med svagt skrånende hældning mod nordøst, hvor isen kom fra, og med stejle vestsider, hvor der var "læ" for isen.

Slotslyngen rummer mange mindre sprækkedale og er i det hele taget en fantastisk varieret skov med stort naturskovspræg.

Midt i det hele ligger den imponerende Hammershusklippe med borgen på toppen, hvor der via det nyetablerede besøgscenter er adgang til området.

Dueodde

Dueodde er et smukt og stort klit- og strandområde med klitheder med særlig vegetation og selvgroet sandflugtsskov.

Dueodde strand strækker sig over flere kilometer på begge sider af øens sydspids med måske verdens fineste sand, der fløjter, når man går. Da det er så fint, har det været brugt i timeglas og til at blive strøet over breve i blækkets tid.

Området er særlig interessant i forhold til trækfugle, der samler sig i stort tal om efteråret.

Der er offentlig adgang til hele området, og fyrtårnet er et centralt vartegn.

Der er flere større p-pladser med toiletfaciliteter og anlagte adgangsramper ned gennem klitterrænnet to steder.

SENESTE NYHEDER

19. JUN 2019 • 05:42
Der er mink i mosen
18. JUN 2019 • 19:48 FOR ABONNENTER
Folkemøde-mast ødelagde tv-billeder
18. JUN 2019 • 18:11 FOR ABONNENTER
Samarbejde redder sankthans - Rønnes bålfest genopstår

MEST LÆSTE BORNHOLM

17. JUN 2019 • 08:52
Lyn var årsag til brand
17. JUN 2019 • 13:15
Brud på vandledning

Mest læste