Landsstævnestadion skal laves til oplevelsespark
Foto: Berit Hvassum

12. SEP 2018 • 15:18 • AF HENRIK NIELSEN

Landsstævnestadion skal laves til oplevelsespark

Det skal være slut med, at det nedlagte landsstævnestadion i udkanten af Rønne ligger stort set ubrugt hen. I stedet skal der opføres en oplevelsespark, hvor herboende og tilrejsende gennem leg og spil lærer om cirkulær økonomi, energi, jordens ressourcer, og hvordan man anvender dem. Målet er en attraktion af international kaliber, fremgår det af dagsorden til dagens møde i økonomi-, erhvervs- og planudvalget.

I halvandet år har en gruppe bestående af private aktører, Bornholms Energi & Forsyning og Bornholms Regionskommune udviklet et idémateriale til en såkaldt game park, hvor de besøgende spiller og leger sig igennem forlystelser og aktiviteter med en høj grad af underholdningsværdi og samtidig bliver klogere. Planen er, at parken rummer gratis udendørsaktiviteter, mens indendørsaktiviteter sker mod betaling af entré.

Parken skal være et sted, hvor bornholmske børn og andre besøgende lærer om ressourcer og kredsløb gennem brug af rum, der indeholder den nyeste teknologi inden for computeranimerede verdner af læringsspil. Dens temaer har tæt relation til en række centrale temaer på Bornholm, blandt andet oplevelsesturisme, grønne investeringer og byggerier samt strategien om bæredygtighed, Bright Green Island.

Aktiviteter hele året

Gruppen bag projektet lægger vægt på, at parkens indendørsaktiviteter kan tilpasses alle målgrupper. For eksempel skal parkens aktiviteter også kunne benyttes af børn og voksne med læringsmæssige udfordringer og begrænsninger som følge af eksempelvis handicap.

Fleksibiliteten i forhold til de forskellige målgrupper er central for indretningen af den indendørs del af parken, der tager afsæt i højteknologiske løsninger, der gør det muligt at skræddersy oplevelsen helt ned til den enkelte bruger. Det betyder, at oplevelsen bliver forskellig fra person til person, samt at det bliver muligt at aktivere flere målgrupper i parken. Dette breder parkens anvendelse ud og øger muligheden for at have aktiviteter i parken henover hele året.

Den virtuelle oplevelse i den indendørs del af parken tænkes at fortsætte på internettet, når gæsterne har forladt parken. Det er også en mulighed at lægge spilsteder ud på øen, hvor man kan inkorporere yderligere virtuelle spilelementer i den bornholmske natur eller andre steder.

Udnyttelse af teknologi

Kommunaldirektør Peter Loft lægger op til, at politikerne reserverer landsstævnestadion indtil udgangen af 2019. Til den tid skal der være gennemført et såkaldt forprojekt, der skal afdække muligheder for arealets videreudvikling til brug for opførelse af oplevelsesparken Game Park Energy, Bornholm.

Udviklingsforløbet vil blandt andet have fokus på, hvordan parken bygges mest hensigtsmæssigt for at understøtte optimal udnyttelse af teknologi, og hvordan den så vidt muligt konstrueres som et grønt og energieffektivt byggeri. Der skal også tages stilling til en struktur for fordeling af rollerne som bygherre og driftsherre samt ejerskab. Forløbet vil endvidere have fokus på den overordnede forretningsidé.

Udviklingen af det endelige koncept er afhængig af økonomiske, teknologiske og strategiske bidrag fra både private og offentlige aktører.

I midten af 2019

Det er hensigten, at Bornholms Regionskommune udelukkende bidrager med reservering af det tidligere landsstævnestadion til formålet samt relevant arbejdskraft i et omfang, som er nærmere fastlagt i den endelige aftale, og som søges finansieret gennem forprojektet.

Under forprojektets gennemførelse vil regionskommunen og Bornholms Energi & Forsyning være sikret indflydelse ved repræsentation i projektets styregruppe, som fører kontrol med projektets fremdrift og gennemførelse.

Forprojektet skal være klar i midten af 2019. Det er umiddelbart tanken, at forprojektet resulterer i en foreløbig prototype, som viser, hvordan et læringsscenarium konkret kan udformes.

Efter gennemførelse af forprojektet vil der kunne træffes endelig beslutning om oplevelsesparkens etablering.


SENESTE NYHEDER

21. JUL 2019 • 16:16 FOR ABONNENTER
Tobias Ipsen vil gøre filminteressen til sit levebrød
21. JUL 2019 • 15:05 FOR ABONNENTER
Chancen er forpasset: BRK droppede køb af omstridt hus
21. JUL 2019 • 11:00
Preben Kruse Rasmussen er død
21. JUL 2019 • 10:40 FOR ABONNENTER
Udstilling på hospitalet: Kunstner frygter vrede opkald
21. JUL 2019 • 09:00 FOR ABONNENTER
Nu løber hun maraton nummer 200

MEST LÆSTE BORNHOLM

21. JUL 2019 • 11:00
Preben Kruse Rasmussen er død
20. JUL 2019 • 06:39
Lejr sikrer sig mod terror
20. JUL 2019 • 13:15
16-årig anholdt for knivstik

Mest læste