Rønne kan få flere høfder i fremtiden
Foto: Berit Hvassum

7. JUL 2018 • 15:23 • AF HENRIK NIELSEN

Rønne kan få flere høfder i fremtiden

En undersøisk høfde kan i første omgang være løsningen på et problem med tilsanding af både indsejlingen til og bassinerne i Nørrekås Lystbådehavn. Det kan Bornholms Tidende berette i dag.

Men det er slet ikke sikkert, at det er en permanent løsning. Derfor kan det komme på tale at lave endnu en, fremgår det af den oprindelige ansøgning til Kystdirektoratet, der netop har givet tilladelse til etablering af den første høfde.

Høfden udføres som et stenrev under havoverfladen, og i første omgang forventes det, at revet kan opsamle en sandmængde, der svarer til tre års tilsanding. Men hvad gør man så i år fire?

Af ansøgningen fremgår det, at når kapaciteten er nået, så kan det komme på tale at foretage en omfordeling af sandet omkring revet.

Derudover kan det eventuelt blive nødvendigt at søge om at etablere endnu et stenrev lidt nord for det allerede planlagte rev.

Endelig vil der blive taget stilling til en eventuel udbygning af revet til en egentlig høfde, som det kendes fra stranden ved Galløkken. Den vil i givet fald stikke cirka en meter op over vandoverfladen.

En nærmere vurdering
Hverken Miljøstyrelsen, Vikingeskibsmuseet eller Søfartsstyrelsen har bemærkninger til etableringen af den første undersøiske høfde, men Miljøstyrelsen forbeholder sig ret til at mene noget om en eventuel anden høfde.

I et høringssvar til Kystdirektoratet gør styrelsen således opmærsom på, at en påvirkning af naturen ikke kan afvises, hvis der skal laves endnu en høfde, og der vil derfor være behov for en nærmere vurdering af projektet, mener Miljøstyrelsen.

Som svar på det skriver regionskommunens rådgiver, Orbicon, at et sådant anlæg ikke vil komme nærmere det beskyttede Hvideodde Rev end det allerede planlagte rev.

Samtidig gør Orbicon opmærksom på, at der under alle omstændigheder vil blive indsendt en fornyet ansøgning, hvis der påregnes etableret nye konstruktioner eller ændringer af det planlagte rev.

SENESTE NYHEDER

19. MAR 2019 • 14:16 FOR ABONNENTER
Jann Sjursen: Folkemødet er hele Danmarks forsamlingshus
19. MAR 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald

MEST LÆSTE BORNHOLM

19. MAR 2019 • 09:00
Restaurant i Allinge til salg

Mest læste