Forbud: Slut med at tænde bål, grille og brænde ukrudt
Arkivfoto: Tommy Kaas

1. JUN 2018 • 10:51 • AF MIE MØLBAK

Forbud: Slut med at tænde bål, grille og brænde ukrudt

Den seneste tids varme vejr har gjort øens vegetation så tør, at Bornholms Brandvæsen nu indfører afbrændingsforbud. Forbuddet skal mindske risikoen for brande.

Forbuddet gælder fra og med mandag 4. juni.

– Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove. På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex, hvor man er nødt til at indføre afbrændingsforbud, skriver brandvæsenet i en pressemeddelelse.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
– haveaffald
– halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
– affald fra skovbrug
– siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
– bål, herunder bålfade

Desuden gælder forbuddet:
– anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)
– faste bålpladser ved eksempelvis ved shelterpladser
– apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, for eksempel svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder

Pas på ved rygning

Bornholms Brandvæsen beder også bornholmerne om at være særligt opmærksomme og forsigtige i forbindelse med rygning og bortskaffelse af aske. Rådene lyder: Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.

En smule regn vil ikke gøre nogen forskel for afbrændingsforbuddet, da brandfaren stadig vil være høj. Der kan ifølge brandvæsenet godt gå et stykke tid, før forbuddet bliver ophævet.

– Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt, det er muligt og forsvarligt, skriver det i en pressemeddelelse.

Bornholms Brandvæsen vil sende ny information 8. juni, når vejrprognoserne for perioden frem mod sankthans er tilgængelige.

25. MAJ 2019 • 06:31 FOR ABONNENTER

Permagrønt søger medlemmer til nyt samarbejde

Mest læste