Stisystem til millioner blev 5.000 kroner billigere end forventet
Foto: Jens-Erik Larsen

15. APR 2018 • 20:05 • AF HENRIK NIELSEN

Stisystem til millioner blev 5.000 kroner billigere end forventet

Det endelige anlægsregnskab for Den Grønne Ring i Rønne er gjort op, og det viser, at det populære stisystem blev 5.047 kroner billigere end ventet.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2013 en bevilling på 11,178 millioner kroner til projektet.

Af dem regnede kommunen med at få 7,428 millioner kroner fra eksterne tilskud fra LAG, Vejdirektoratets Cykelpulje og Naturstyrelsen. Den kommunale egenfinansiering udgjorde således 3,75 millioner kroner.

Pengene er blevet brugt til at forvandle et gammelt industrilandskab til et sammenhængende og meget varieret rekreativt område med natur- og kulturhistorie. Fra Galløkken i syd til Rønne Nordskov i nord er der mulighed for en lang række rekreative oplevelser på blandt andet gangstier, cykelspor og ridestier.

Den 30. juni 2015 var der frist for indsendelse af regnskab i forhold til det eksterne tilskud fra LAG, og derefter har projektet afventet udbetaling af især LAG-tilskuddet, der først kom den 24. januar 2017. De sidste anlægsarbejder afventede udbetalingen for at sikre, at projektet balancerer, og de blev udført i 2017.

Mest læste