Kun vandhul og markvej beskyttes: Flere solceller på vej

22. MAR 2018 • 20:21 • AF JAKOB MARSCHNER

Kun vandhul og markvej beskyttes: Flere solceller på vej

Trods protester fra naboer vil en 23 hektar stor solcellepark blive etableret vest for Kannikegårdsvej ved Balka.
Der bliver taget hensyn til, at et vandhul indenfor de 23 hektar muligvis kan rumme padder, markfirben eller andre fredede dyr – og et lille snip af en markvej, der lå til at blive inddraget, vil nu i stedet gå fri af solcelleparken.

12 andre borgere må derimod sande, at deres indsigelser ikke blev hørt. Det afgjorde et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Kristendemokraterne og Alternativet torsdag aften i kommunalbestyrelsen.

– Det er ikke så overraskende for mig, at vi ligesom med vindmøllerne også her er stødt ind i borgere, der føler sig dårligt behandlet. De føler, at de ikke er blevet hørt og inddraget. Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, at vi har behandlet projektet her to gange og også har rettet projektet til to gange, sagde borgmester Winni Grosbøll (S).

– Det vigtige er, at vi arbejder den rigtige vej, og det gør vi med det her projekt. Derfor kan vi støtte det, sagde Bjarne Hartung Kirkegaard (KD).

Enhedslisten kunne stemme for under forudsætning af, at der bliver arbejdet videre for, at de nærmeste naboer ikke bliver generet af projektet.

Imod stemte Dansk Folkeparti, Bornholmerlisten og SF, der ønskede at tage hensyn til høringssvarene og desuden gerne ville vente på en strategisk helhedsplan for solcelleparker på Bornholm.

– Jeg kan citere René Danielsson, når han taler om ikke at forhaste sig. Derfor kan jeg anbefale, at man stemmer nej til lokalplanforslaget, sagde Leif Olsen (SF).

Kommunen er i tidnød
For kommunen har sagen rejst det problem, at man muligvis vanskeligt kan vente, hvis selskabet SE Renewables skal kunne placere endnu en solcellepark på Bornholm. I tilgift til selskabets to parker ved Stenseby og ved Bodelyngsvejen, der vil begynde at skyde op dette forår.

At give grønt lys for solceller nu er derimod muligt, fordi regeringen og Dansk Folkeparti har sat en milliard kroner af til projekter med sol- og vindenergi for i år og næste år. Om mulighederne bliver bedre eller ringere efter 2019 er der derimod ingen, der ved i øjeblikket.

Regionskommunen har også været under yderligere tidspres i sagen, for andet tidspres kommer af kommunens mål om at være CO2-neutral i 2025. Endelig er investoren SE Renewables også afhængig af, at projektets planlægningsfase ikke bliver for lang.

Ifølge sagens baggrundsmateriale har det medvirket til, at regionskommunen har fundet det “irrelevant” at undersøge, om den nye solcellepark også kunne placeres udenfor kystnærhedszonen. Det samme har det forhold, at SE Renewables allerede har en aftale på plads om at købe de 23 hektar jord af en konkret lodsejer.

Andre indsigelser faldt på stribe
Det er baggrunden for, at kommunen ikke har taget den protest til efterretning, der handlede om, at alternative steder til solcelleparken udenfor kystnærhedszonen ikke er blevet tilstrækkeligt undersøgt.

En anden indsigelse gik ud på, at kommunen ikke bør godkende nye solcelleparker, før den har en samlet strategi for solcelleparker. Kommunens svar har været, at der foreløbig findes et sæt retningslinjer, og at Center for Teknik og Miljø har vurderet, at arealet ved Kannikegårdsvej lever op til de retningslinjer, der også har været i brug i dialogen med SE Renewables.

Kommunen har også tilbagevist en protest, der gik på, at naboejendomme ville falde i værdi. Det har kommunen gjort ved at henvise til, at værditabsordningen, der gælder for naboer til landvindmøller, er blevet udvidet til også at omfatte naboer til solcelleparker.

Andre protester fra naboer har handlet om, at lokalplanforslaget rummer tvivlsomme og konstruerede vurderinger af det omgivende landskab – og at solcelleparken vil begrænse det frie udsyn over markerne. Det har sagens miljørapport klageren ret i – dog kun indtil det tidspunkt, hvor beplantningen rundt om solcelleparken vil lukke af for udsyn til solcellerne.

Vandhul og markvej beskyttes
Men så er der vandhullet og den lille stykke af en markvej, der også var truet. De to steder bliver beskyttet. Som de eneste ændringer af det forslag, der blev sendt i høring.

Kommunen er ganske vist ikke bekendt med, at der skulle færdes fredede dyr ved vandhullet. Men skulle der gøre det, vil der nu blive en zone på fem meters afstand til vandhullet, hvor SE Renewables ikke må placer solceller. Eventuelle padder og området i området vil dermed få et fristed på fem gange fem meter ved vandhullet, efter at de har kæmpet sig vej over solcellerne.

Hvad angår markvejen var de 23 hektar til solcelleparken først blevet anlagt på en måde, så parken ville skære nogle meter af vejen, der dermed ville stoppe for så at fortsætte på den anden side af solcellerne.
Det bliver nu ændret til, at solcellerne viger for markvejen frem for at gøre det omvendt.

SENESTE NYHEDER

17. JAN 2019 • 14:52 FOR ABONNENTER
Destination Bornholm: Nyt museum kan fremme turismen
17. JAN 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald

MEST LÆSTE BORNHOLM

Mest læste