Derfor skal du købe dig til korrekturlæsning, når du skriver opgaver på engelsk

SPONSORERET AF OPGAVEKORREKTUR.DK

Derfor skal du købe dig til korrekturlæsning, når du skriver opgaver på engelsk

I løbet af de sidste mange år er der kommet et mere internationalt fokus på de danske uddannelser – især de videregående. Konsekvensen for de studerende har været, at de oftere og oftere skal skrive deres opgaver på engelsk, og dette gælder især studerende på akademiske uddannelser.

Samtidig er kravene til de studerende også blevet skærpet, så der er mindre plads til fejltagelser. Der er meget på spil, både når man skal vælge uddannelse, men også mens man er i gang med sin uddannelse. Karakterer og beståede opgaver og fag betyder altså mere og mere, og som om det ikke var nok, kan man ikke nøjes med at skrive sine opgaver på dansk, som kan være svært nok i sig selv. Nu skal man tilmed skrive dem på engelsk.

Selv om vi bruger og ser det engelske sprog mange steder i vores dagligdag, så er der forskel på praktisk (og minimal) anvendelse og akademisk formidling på engelsk, for retskrivningen, syntaksen, semantikken mm. i det engelske sprog er anderledes end i det danske.

Studerende, der skal skrive engelske opgaver, kan gøre livet lettere for dem selv ved at købe sig til korrekturlæsning engelsk.

Neden for kan du læse tre grunde til, hvorfor engelsk korrekturlæsning kan være en stor hjælp, når du skriver opgaver på engelsk.

1. Formidling betyder mere end du tror
Når din opgave bliver bedømmet, kigger censor i høj grad på, om du har formuleret dine resultater på en klar og præcis måde. Den skriftlige formidling samt andet formalia betyder faktisk så meget, at de kan hæve eller sænke din karakter.

Det er altså ikke nok, hvis du kun har koncentreret dig om det faglige indhold i din opgave. Hvis du ikke har formået at (meta-)kommunikere dine overvejelser, vurderinger og resultater, trækker det ned karaktermæssigt.

Akademisk formidling kan være svært nok på dansk, men det bliver straks mere udfordrende og besværligt, når man skal formulere sig akademisk på engelsk, da det er nogle helt andre sproglige regler, man skal arbejde med.

2. Formidling på engelsk er sværere end du tror
Selv om danskerne faktisk er dygtige til engelsk og bruger det meget i deres hverdag, så det er straks noget andet, når det gælder akademisk formidling på engelsk.

Som tidligere nævnt i artiklen bliver du også bedømt på dine sproglige færdigheder, når du skriver en opgave. Derfor trækker det ned, hvis du skriver ”fordansket” engelsk – eller ”danglish”, da det ikke er korrekt engelsk.

Udover korrekt engelsk skal du også tage højde for de engelske regler for grammatik, syntaks, semantik mm. - og du skal kunne gøre det rigtigt!

3. Engelske korrekturlæsere har de rigtige kompetencer og færdigheder
Når man tager de to forrige punkter i betragtning, kan en professionel korrekturlæser med speciale i engelsk være en rigtig stor hjælp, når man skal skrive en stor og vigtig opgave på engelsk.

Eftersom mange korrekturbureauer lever af at rette punktummer, kommaer, sproglige floskler mm., så betyder det også, at der stilles store krav til bureauets medarbejdere. Det er normal procedure, at bureauerne tester deres ansøgere før ansættelse, så det bliver afdækket, hvorvidt de lever op til de krav og det niveau, som bureauet har. Du kan derfor føle dig tryg, når du henter hjælp fra et professionelt bureau.


Mest læste