Gigtforeningens sneramte generalforsamling blev gennemført
Arkivfoto

9. MAR 2018 • 11:28 • AF RUNE REGGELSEN SKJOLD

Gigtforeningens sneramte generalforsamling blev gennemført

Gigtforeningen Bornholm var blandt dem, der måtte aflyse deres generalforsamling i forbindelse med det voldsomme snefald for nylig.

Forsamlingen blev udskudt en uge, og det havde en indvirkning på deltagerantallet, da de 48 tilmeldte blev noget reduceret, konstaterede formand Grethe Viborg.

På generalforsamlingen hyldede man næstformand Esther Kofoed, der efter 10 år har beslutte at stoppe i bestyrelsen.

Formand Grethe Viborg fortsætter og blev genvalgt til bestyrelsen sammen med Dorthe Lund og Orla Schou. Nyvalgt bestyrtelsesmedlem er Annette Skov, ligesom Inger Hansen blev nyvalgt til suppleantposten, som hun bestrider sammen med Brita Bendtsen.

I sin beretning kunne Grethe Viborg fortælle om foreningens mange aktiviteter.

De tæller blandt andet varmtvandstræning, hvor 136 deltagere møder op flere gange om ugen for at træne. Foreningen må dog konstatere en udfordring, da træningen er reduceret med en dag om ugen.

Grethe Viborg glæder sig over, at stavgang er et populært indslag, hvor adskillige medlemmer mødes ved Galløkken for at få noget motion. For motion er vigtigt, ikke mindst for gigtramte, udtrykte formanden i sin beretning.

Af andre aktiviteter kan nævnes smerteforedrag ved professor og forskningsleder Karen Søgaard i marts 2017 og i november var gigtforeningens kostvejleder Henriette Thorsing på Bornholm og fortalte om god kost for 65+, som også yngre kan have glæde af, lød det.

Af større ting fra det forgangne år kunne Grethe Viborg fortælle om foreningens nye logo, der pryder lokalerne i Rønne samt facaden. Det har dog været en resursetung omgang at få det nye logo, både økonomisk og arbejdsmæssigt, lod formanden forstå.

Hun fortalte samtidig, at gigtcentret i Rønne har været åbent 76 gange á 3 timer i 2017, og der har været fem henvendelser i gennemsnit.

Beretningen sluttede med en stor tak til alle de 1158 medlemmer af gigtforeningen på Bornholm for opbakningen.

Efter formandens beretning kom fritidskonsulent Anette Larsen fra landsorganisationne og fortalte om det vigtige arbejde, der bliver gjordt rundt omkring i landet for at gøre gigtforeningen synlige.

Det gælder både kontakte til politikerne, hvor foreningen i januar har haft møde med landspolitikerne for at fortælle, hvor meget det kostede det danske samfund med gigtsygdomme.

Samtidig vil man gøre mere for oplysning for pårørende, kunne konsulenten fortælle.

Mest læste