Ren jord må lægges i grusgraven
Foto: Allan Rieck

21. FEB 2018 • 06:10 • AF HOLGER LARSEN

Ren jord må lægges i grusgraven

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til deponering af ren jord i Bjergegård Grusgrav på Kuregårdsvej i Klemensker.

Tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt ifølge jordforureningsloven. Kommunen kan give dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn i øvrigt ikke taler imod.

Kommunen har vurderet, at jorddeponi ikke vil medføre væsentlig øget påvirkning af omgivelserne eller udgøre en væsentlig ændring af den bestående aktivitet i området, som kan påvirke de omkringboende og øvrige interessenter negativt.

Natur- og landskabsbevarelse og grundvandsforhold er i øvrigt udførligt afklaret og vil ikke blive påvirket.

Jorddeponiet gør det ikke nødvendigt at ændre i efterbehandlingsplanen, hvor det aktuelle delområde retableres til anvendelse til landbrugsdrift i sammenhæng med tilstødende agerjord.

Regionkommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 14. marts, fremgår det af kommunens hjemmeside, hvor man kan læse om tilladelsen.

Entreprenøren fik i 2017 en 10-årig tilladelse til råstofindvinding af indtil 30.000 kubikmeter sand, grus og sten samt overskydende muld og overjord om året.

SENESTE NYHEDER

18. JUN 2018 • 18:07 FOR ABONNENTER
Svanen gik på vingerne som byens nye cocktailbar
18. JUN 2018 • 16:44 FOR ABONNENTER
De blev båret på hænder og fødder
18. JUN 2018 • 14:00NAVNE
Dødsfald
18. JUN 2018 • 13:55 FOR ABONNENTER
Eks-guerilla står ved ulovlig finansiering

MEST LÆSTE BORNHOLM

17. JUN 2018 • 06:17
Nedrivningen starter i juli

Mest læste