Ren jord må lægges i grusgraven
Foto: Allan Rieck

21. FEB 2018 • 06:10 • AF HOLGER LARSEN

Ren jord må lægges i grusgraven

Bornholms Regionskommune har givet tilladelse til deponering af ren jord i Bjergegård Grusgrav på Kuregårdsvej i Klemensker.

Tilførsel af jord til råstofgrave og tidligere råstofgrave er forbudt ifølge jordforureningsloven. Kommunen kan give dispensation fra forbuddet, når der ikke er risiko for forurening af vandindvindingsanlæg eller af grundvand, og andre tilsvarende miljømæssige hensyn i øvrigt ikke taler imod.

Kommunen har vurderet, at jorddeponi ikke vil medføre væsentlig øget påvirkning af omgivelserne eller udgøre en væsentlig ændring af den bestående aktivitet i området, som kan påvirke de omkringboende og øvrige interessenter negativt.

Natur- og landskabsbevarelse og grundvandsforhold er i øvrigt udførligt afklaret og vil ikke blive påvirket.

Jorddeponiet gør det ikke nødvendigt at ændre i efterbehandlingsplanen, hvor det aktuelle delområde retableres til anvendelse til landbrugsdrift i sammenhæng med tilstødende agerjord.

Regionkommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 14. marts, fremgår det af kommunens hjemmeside, hvor man kan læse om tilladelsen.

Entreprenøren fik i 2017 en 10-årig tilladelse til råstofindvinding af indtil 30.000 kubikmeter sand, grus og sten samt overskydende muld og overjord om året.

SENESTE NYHEDER

23. SEP 2018 • 08:18 FOR ABONNENTER
Byforeningen om Gudhjem Havn: Det haster med reparationerne
22. SEP 2018 • 18:33 FOR ABONNENTER
Løvstikken kan være på vej mod lukning
22. SEP 2018 • 18:07SPORT
Her er Almindingsløbet i billeder

MEST LÆSTE BORNHOLM

Mest læste