Entreprenørskab og træpiller

SPONSORERET AF VARMEKILDER.DK

Entreprenørskab og træpiller

Primære vedvarende biomasse er i stigende grad gledet ind i vores hverdagsbillede. I relation til træpiller som varmekilde drejer det sig om:
• Biobrændselskedler (også benævnt træpillefyr), der opvarmer huset og producerer varmt vand.
• Brændeovne og træpilleovne, der opvarmer enkelte rum.

At Danmark før har vist sig fremme i forreste linje, når det kommer til innovationer indenfor træpillefyr vidner ”Danenergys” træpillefyr Furnus 12 om. HS tarm har gennem årene stadig formået at ligge fremme med produktudvikling og innovationer indenfor træpillefyr. Iværksættere er ved at få øje på markedet for vedvarende varmekilder.

Derfor påkalder Teknologisk Instituts EnergyFlexHouse projekt sig en særlig interesse. Samarbejde med private iværksættere og innovative virksomheder fordrer nytænkning. Projektet involverer et højteknologisk laboratorium faciliteret til udvikling, testning og fremvisning af energiløsninger.

EnergyFlexHouse opererer med forskellige innovative systemer baseret på mikrokraftvarme, brændselsceller, solceller, solvarmeanlæg, træpillefyr, brændeovne, fjernvarme, varmepumper, varmtvandssystemer mv.

Miljøvenligt og effektivt
Særligt træpiller påkalder sig en interesse på grund af energieffektivitet og god økonomi. Ifølge en rapport fra IEA Bio Energy i 2017 er træpiller på det globale marked på vej frem. I løbet af de sidste 10 år er produktionen af træpiller steget støt som følge af en stadig stigende efterspørgsel. I 2006 blev produktionen opgjort til at ligge mellem 6 og 7 Mio tons, og den har lige siden vist en støt stigende vækst frem til 2015, hvor den lå på 26 mio. tons.

Danmark ligger på en pæn tredjeplads globalt set m.h.t. det indenlandske udbud (produktion og forbrug) og eksport af træpiller. Det samlede forbrug af træpiller i Danmark var 2,6 mio. tons i 2015. Ca. 70 % af pillerne anvendes af kraft-varmeværkerne.

Selvom træpillerne i hovedsagen anvendes af værkerne, er de private husholdninger de senere år kommet godt med. Det private marked for træpiller i Danmark er steget i løbet af de sidste 15 år.

Når private i stigende grad investerer i pillefyr og pilleovne er der også et incitament til at innovere. Det rejser spørgsmålet om unge iværksættere har fået øjnene op for det potentiale, der ligger på hjemmemarkedet og globalt? Selvom antallet af unge danskere, der starter som selvstændige, er stigende ifølge Dansk Iværksætterforening, er det stadigt få, der vælger den tekniske vej.


Mest læste