Bornholmske museer ruster sig til kampen om statsmidlerne
Bornholms Museum. Foto: Berit Hvassum

12. JAN 2018 • 17:43 • AF TORBEN ØSTERGAARD MØLLER

Bornholmske museer ruster sig til kampen om statsmidlerne

– Det er museernes fremtid, der i en eller anden forstand er på spil.

Så kort kan Jacob Bjerring-Hansen, direktør på Bornholms Museum, sige det.

De to statsanerkendte museer på Bornholm, Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum, ruster sig således i disse dage til kampen om midlerne, inden de skal deltage i konferencen ”Visioner for museumsområdet”, som kulturminister Mette Bock har indkaldt museumsverdenen til den 25. januar på Docken i København.

De indbudte til konferencen – politikere, kommuner, museumsfolk og andre – skal drøfte visioner og forslag til den fremtidige opgavefordeling og tilskudssystemet for museerne.

Og fra Bornholm deltager naturligvis blandt andre direktørerne og kunstmuseet, Lars Kjærulf Møller, og for det kulturhistoriske museum, Jacob Bjerring-Hansen.

Sidstnævnte tillægger konferencen stor betydning.

– Udgangspunktet er, at der længe har været et politisk ønske om at tilføre flere midler til nogle af de museer, som man kan se ikke klarer sig så godt som andre, og som har færre penge, men præmissen, som er meldt ud fra kulturministeren, er, at der ikke skal tilføres flere penge, men at de midler, der er nu, skal omfordeles, siger han.

– Og derfor kan man opleve, at slagsmålet at startet. For alle kan skrive under på, at der er store og underlige forskelle mellem de forskellige museer, men derfra og til, at de museer, der har mange penge, kan undvære nogle af dem, er der jo langt, siger han og nævner, at det ikke er tilfældigt, at museer netop nu gør opmærksom på, at de er tynget arbejdsmæssigt af de mange fund, de gør for tiden.

– Mange museer er opmærksomme på konferencen og den nye tilskudsstruktur og fortæller gerne om, hvad de har af særlige udfordringer. Og udgangspunktet om, at der ikke kommer flere penge, gør også, at der er stor forskel på, hvordan de forskellige museer tolker udmeldingerne fra arbejdsgrupperne og ministeren op til konferencen. Nogle mener, der er den objektivitet, der skal til, i det nuværende system, andre – og af gode grunde – at det slet ikke er tilfældet, fordi de gerne vil have flere penge, fortsætter han.

– Det er meget institutionernes egeninteresse, der har styret udmeldingerne indtil videre, siger museumsdirektøren.

– Og på Bornholm er vi nødt til at sørge for, at vi ikke bliver overset. Det bliver ofte en kamp mellem Øst- og Vestdanmark, og vi ender jo i østkategorien, men har forhold der ligner dem i vest. Vores placering i Østersøen og det, at vi ikke kan fusionere med andre museer, som man ser ude i landet, gør det vanskeligere og meget dyrere at drive museum her. Og det andet er arkæologien, som er væsentligt dyrere.
Det er således vigtigt for de bornholmske museer ikke at blive placeret i hovedstadsregionen blandt de ”rige” museer, slår han fast.

– Der har været mange vidtløftige forslag til, hvordan museumsstøtten skal fordeles – efter besøgsantal, hvor meget man kunne få fra sin kommune og så videre – men jeg har hele tiden sagt, at staten bør støtte det, som den forlanger af os ifølge museumsloven, altså at vi skal have styr på vores samlinger, lave forskning og andre ting. Så man finde frem til den minimumsramme, det kan gøres indenfor. Og det er ikke inden for den million kroner de to bornholmske museer hver for sig får i dag. Det er mindst det dobbelt, der skal til, siger museumsdirektøren.

Hvis du skulle sige noget til Mette Bock i forhold til museumsreform, hvad skulle det så være?

– At det er vigtigt at få museumstilskuddet fordelt mere objektivt. I dag er der en masse historisk betingede tilskud, som ikke giver megen mening. Ser man på, hvorfor vi hos os for eksempel får minimumstilskud, mens andre får langt mere, så er det svært at argumentere for i forhold til objektive betragtninger i forhold til, hvor meget arkæologi, der er, og hvilke omkostninger det har at drive den arkæologi. Så jeg ville helt klart foreslå, at man går mere objektivt til værks i forhold til at fordele pengene.

Og så ville I få flere penge til at håndtere jeres arkæologiske fund?

– Det er helt givet. Og den store fare for både os og Bornholms Kunstmuseum er altså, at vi ender i kategorien hovedstadsregionen, og at man får svært ved at skille Bornholm fra og identificere os som provinsmuseer på linje med museer i Jylland, som har særlige vilkår, siger Jacob Bjerring-Hansen.

På konferencen ”Visioner for museumsområdet” vil to små museumsvisionsgrupper, som blev nedsat i juli 2017, præsentere deres forslag. De øvrige bidrag, der er indkommet, vil blive præsenteret i sammendrag, hvorefter der lægges op til debat af visionerne og drøftelser af den videre proces.

Dagen afrundes med opsamling og præsentation af det videre forløb.

SENESTE NYHEDER

17. JAN 2019 • 14:52 FOR ABONNENTER
Destination Bornholm: Nyt museum kan fremme turismen
17. JAN 2019 • 14:00NAVNE
Dødsfald

MEST LÆSTE BORNHOLM

Mest læste