Kommunen giver flere landzonetilladelser
Foto: Berit Hvassum

8. JAN 2018 • 06:06 • AF HOLGER LARSEN

Kommunen giver flere landzonetilladelser

Bornholms Regionskommune har per 5. januar givet landzonetilladelse til en række byggeprojekter på Bornholm.

Det gælder blandt andet nedrivning og genopførsel af to stuehuse, et i Rutsker og et i Sose. Der er også et projekt vedrørende indretning af boliger og ferieboliger i Vestermarie.

De øvrige projekter er en tilbygning i Bornholms Lufthavn, et skur i Aakirkeby og en ændring af ejendomsstatus fra fritidsbolig til helårsbolig i Østermarie. Det fremgår af et opslag på kommunens hjemmeside.

Tilladelserne er givet i henhold til planloven, hvoraf det fremgår, at der i landzone ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.

Tilladelserne kan inden fire uger påklages til Planklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald. En klage skal være modtaget senest den 2. februar.

SENESTE NYHEDER

17. JUN 2018 • 16:11 FOR ABONNENTER
Designer åbner arbejdende værksted
17. JUN 2018 • 15:24 FOR ABONNENTER
Tidlige folkemøder: Oldtidens folk mødtes også til fest
17. JUN 2018 • 13:41 FOR ABONNENTER
Jeppe Kofod foran nyt EU-valg: Jeg kæmper for bornholmerne
17. JUN 2018 • 10:30 FOR ABONNENTER
Flyvende liv i Bastemosen

MEST LÆSTE BORNHOLM

17. JUN 2018 • 06:17
Nedrivningen starter i juli
16. JUN 2018 • 15:10
Naturbrand i Vang

Mest læste