Hjemmeplejen under lup: Hver tredje føler sig presset på tid
Foto: Berit Hvassum

6. DEC 2017 • 06:04 • AF FLEMMING KOFOED

Hjemmeplejen under lup: Hver tredje føler sig presset på tid

Kommunens hjemmepleje skal nu gennem en større evaluering, efter at den såkaldte Rehabiliterende Organisation har været i gang i omkring to år på kommunens ældre- og sundhedsområde.

Man har valgt, at evalueringen af organisationen indledes inden for hjemmeplejen, da det vurderes, at den har været mest udfordret af de mange forandringer, fremgår det af social- og sundhedsudvalgets dagsorden.

Forholdene inden for hjemmeplejen beskrives blandt andet på følgende måde i dagsordenen:

"Ser vi konkret på Hjemmeplejen, hvor knap 400 medarbejdere opdelt i syv team foruden natteamet kører rundt på øen og leverer ydelser til over 1.200 borgere i døgndrift, er det en stor opgave, der tager tid at få alle gennem de enkelte forandringer.

Undersøgelser af medarbejdernes oplevelser i første halvår 2017 viser, at motivationen for at arbejde rehabiliterende er høj (77 procent), og 69 procent oplever et godt samarbejde på tværs af faggrupper. Derimod viser undersøgelsen også, at der stadig er en stor medarbejdergruppe (38 procent), for hvem grundforståelsen for rehabilitering kun i mindre grad er slået igennem. Selv om der generelt er en god oplevelse af ledelsesmæssig hjælp og støtte i arbejdet, oplever 30 procent sig presset på tid.

Politisk har man vedtaget den økonomiske ramme, og også via kvalitetsstandarder fastlagt hvilket niveau af ydelser, som borgerne skal have. Disse to forhold lægger en naturlig begrænsning på hvor meget tid, der kan anvendes på at levere de forskellige ydelser, hvilket – sammen med de mange forandringer – giver sig udslag i et pres på personalet."

Evalueringen udføres som et ønske om systematisk at få afdækket, hvad der opleves som en udfordring i dag, og hvad der fungerer rigtig godt og på den baggrund at komme med nogle løsningsorienterede forslag til udvikling.

SENESTE NYHEDER

MEST LÆSTE BORNHOLM

8. DEC 2018 • 15:04
Bertil går på pension

Mest læste