Alt er på skrift: Her er aftalen med den næste rundkørsels-kunstner

14. OKT 2017 • 20:03 • AF HENRIK NIELSEN

Alt er på skrift: Her er aftalen med den næste rundkørsels-kunstner

Bornholms Regionskommune må ikke selv bestemme, hvordan den behandler det kunstværk, som kommer op at stå i rundkørslen på Torneværksvej. Det fremgår således af aftalen mellem kommunen og skulptør Esben Klemann, at udsmykningen ikke under nogen form må ændres uden kunstnerens skriftlige samtykke.

Derudover er regionskommunen forpligtet til at vedligeholde betonmuren og til at følge Esben Klemanns eventuelle vejledning i den forbindelse. Hvis muren bliver beskadiget, er kommunen desuden forpligtet til at rette henvendelse til kunstneren, der mod betaling har ret til føre opsyn med reparationsarbejdet.

Som bestiller af værket er regionskommunen forpligtet til at tilpasse omgivelserne i form af beplantning til udsmykningen. Kommunen skal også sikre, at Esben Klemanns signatur eller navneskilt til stadighed er anbragt i forbindelse med udsmykningen.

Esben Klemann bevarer den fulde ophavsret til sit værk, efter at det er overdraget til regionskommunen. Det gælder også retten til skitser og forarbejder. Dog kan kommunen gengive betonmuren i form af foto, billeder og tegninger, uden at dette krænker kunstnerens ophavsret.

Hvis der opstår tvister mellem regionskommunen og Esben Klemann i forbindelse med den indgåede kontrakt, skal de indbringes for de danske domstole, og Retten på Bornholm skal i første omgang behandle sagen.

Partnerne forpligter sig dog til at søge eventuelle konflikter løst ved en konstruktiv dialog, inden de går rettens vej.

24. SEP 2018 • 10:14SPORT

Cort kørte VM i Østrig

24. SEP 2018 • 09:20 FOR ABONNENTER

Forening investerer i bedre boliger i Rønne

24. SEP 2018 • 08:56

Knudsker søger ny præst

Mest læste