For farligt: Vejdirektoratet sagde først nej til skulptur i rundkørsel
Illustration: Randi og Katrine

9. OKT 2017 • 09:04 • AF JAKOB MARSCHNER

For farligt: Vejdirektoratet sagde først nej til skulptur i rundkørsel

"I henhold til vejlovens § 80 giver Vejdirektoratet afslag til at anvende midterøen ved Vibegårds Runddel til model af en rundkirke."

Sådan reagerede statens vejmyndighed i september sidste år på regionskommunens første udspil om det kontroversielle kommende kunstværk lige udenfor Rønne. Vejdirektoratet fandt projektet alt for risikabelt.

Siden er projektet blevet ændret på en måde, der endte med at stille Vejdirektoratet tilfreds.

En sikkerhedszone på fem meter er ændret til 10 meter fra kanten af rundkørslen til kunstværket inde i midten. Der skal ikke længere plantes nåletræer ved rundkirken, men derimod en hæk rundt om kunstværket. Ligesom værket nu skal placeres på toppen af et plateau med en højde på en meter. Og ligesom såkaldte rumleriller nu skal få bilister til at sænke farten, før de når rundkørslen.

Det viser en aktindsigt i Vejdirektoratets materiale om sagen.

Første kritik var sønderlemmende
I Vejdirektoratet startede sagen om eftermiddagen den 30. august sidste år. Her sendte landinspektør Carsten Stig Hansen regionskommunens første plan for rundkirken i rundkørslen videre til fire sagkyndige hos statens vejmyndighed.

Allerede morgenen efter fik han det første svar tilbage. Det kom fra Morten Klintø Hansen, fagkoordinator i Carsten Stig Hansens egen enhed.

"Jeg vil fraråde at godkende denne udsmykning af rundkørslen", indledte han.

"Rundkirkemodellen er at betragte som en fast genstand, en genstand der placeres i trafikkens længderetning i midterøen. En sikkerhedszone i længderetningen på fem meter ændrer ikke ved, at der er risiko for påkørsel af udsmykningen – en risiko for påkørsel med relativt høje hastigheder, selvom vi er i byzone. Byzonen starter cirka 200 meter øst for rundkørslen. Det er ikke alle trafikanter, der overholder en given hastighedsbegrænsning."

"Endelig kan det ikke afvises, at den planlagte udsmykning vil tiltrække sig opmærksomhed (det er vel selve formålet), en opmærksomhed der kan distrahere og fjerne fokus fra det væsentlige i rundkørslen, nemlig vej- og trafikforholdene", skrev Morten Klintø Hansen, før han rundede af:

"En eventuel godkendelse af udsmykningen vil være til skade for trafiksikkerheden og være med til at skabe præcedens for tilsvarende uhensigtsmæssige projekter."

Støtte fra flere kolleger
Næste formiddag, den 31. august sidste år, blev arkitekt Ulla Egebjerg den første af Morten Klintø Hansens kolleger til at bakke ham op.

"Jeg er meget enig med Morten angående udsmykning af rundkørslen. Når man læser forslagsstillernes program for udsmykningen og referencematerialet, ville det give bedre mening at finde et andet sted end midt i en rundkørsel til opbygningen af en "rundkirke", skrev hun.

"Det vil formodentlig være sjovere at kunne gå rundt om den for fodgængere – dette må og skal ikke ske i en rundkørsel, det vil skabe for meget forvirring for både hårde og bløde trafikanter: Mit råd er: Find en helt anden placering – udenfor vejnettet", tilføjede Ulla Egebjerg.

"Vi er helt enige med Mortens betragtninger, men har ikke yderligere kommentarer", supplerede Anette Bernhoff Bay, fagkoordinator i Trafikudvikling Øst under Vejdirektoratet den 2. september sidste år.

Vejarealer er ikke til private formål
Derfor pegede pilen kun én vej, da landinspektør Carsten Stig Hansen den 13. september sidste år satte sig til tasterne for at skrive Vejdirektoratets udkast til en afgørelse: Han sagde nej, gengav tæt på ordret Morten Klintø Hansens indvendinger, og tilføjede så endnu en på egen hånd.

"Vejens arealer er primært forbeholdt indretninger og genstande, som tilgodeser og forfølger trafikale mål. Vejarealer og dets udstyr er således ikke beregnet til private indretninger, som ikke har dette sigte", skrev Carsten Stig Hansen til regionskommunen.

"Det er vores vurdering, at der i dette tilfælde er tale om et privat formål, som ikke varetager trafikale hensyn."

- - - - - - -

Vejdirektoratet henviste regionskommunen til Trafikministeriet, hvis den ønskede at klage over nejet til skulpturen. Kommunen gik dog en anden vej. Læs her hvad der videre skete.

Kommunen har endnu ikke sendt Vejdirektoratet dokumentation for, at skulpturen ikke kan rive sig løs i hårdt blæsevejr. Læs her hvordan det gik til.

Mest læste

18. SEP 2018 • 08:12SPORT

Cort bekræfter afbud: Jeg er træt

17. SEP 2018 • 19:11SPORT

Magnus Cort sagde selv fra til VM

17. SEP 2018 • 14:43SPORT

Historisk afbud straffes hårdt