Nedlæg Jobcentret, helt ned med taksten på broen: Nye Borgerlige er klar til valg
Per B. Frostholm, spidskandidat for Nye Borgerlige på Bornholm

19. SEP 2017 • 15:13 • AF JAKOB MARSCHNER

Nedlæg Jobcentret, helt ned med taksten på broen: Nye Borgerlige er klar til valg

Nye Borgerliges program til kommunalvalget den 21. november vil adskillige steder helt revolutionere den måde, som Bornholm bliver ledet på og fungerer på i dag. Flere forslag vil heller ikke kunne gennemføres uden at skulle igennem Folketinget.

Det vil Nye Borgerlige:

Job og erhverv
• Fjerne selskabsskatten for at tiltrække nye virksomheder (eventuelt som forsøg i fem år) og fremme massive vækstinvesteringer i Bornholms erhvervsliv.
• Fjerne moms og punktafgifter på alt fødevaresalg på Bornholm.
• Fjerne offentlige tilskud og støtteordninger til erhvervslivet og stoppe "kommunalt projektmageri".
• Nedtrappe bloktilskuddet efterhånden som det lokale skattegrundlag øges gennem nye, massive væksttiltag på Bornholm.
• Nedlægge Jobcenter Bornholm og overlade al jobformidling til private aktører ved at lade pengene følge den enkelte jobsøgende.
• Fjerne alle afgifter på vedvarende energi, så alle borgere og virksomheder får fri og lige adgang til naturens egen energiforsyning.

Trafik
• Indføre fuld trafikal ligestilling for alle fastboende bornholmere.
• Indføre bropas til Øresundsbroen for alle fastboende bornholmere, så alle kan færdes over broen til landevejsprisen 29 kroner pr. tur.
• Omlægge busdriften, så de store dieselbusser afløses af flere mindre, eldrevne busser.
• Indsætte hurtigbusser på ruten Nexø – Aakirkeby – Rønne i myldretiden, som for tiden kan tage op til halvanden time.

Skoler og daginstitutioner
• Opprioritere skole- og daginstitutionsområdet på Bornholm – "med inspiration fra privatskolernes succes."
• Sætte folkeskolen og den kommunale dagpleje på Bornholm fri af al kommunal bestemmelse, så alle lokale skoler og dagpleje gøres til selvejende institutioner.

Ældrepleje
• Sætte ældreplejen fri af al kommunal bestemmelse, og i stedet gøre plejehjem og ældreforsorg til selvejende institutioner.
• Indføre frit plejevalg for de ældre, hvor pengene skal følge den enkelte ældre.
• Sætte alle ansatte på sygehuse, plejehjem, institutioner og den kørende hjemmepleje fri af "det omsiggribende New Public Management" efter regneark.
• Fjerne "al politisk motiveret tvang omkring de ældres ret til frit at vælge eller fravælge økologi i kosten."

Flygtninge og indvandrere
• Afvikle de bornholmske asylcentre, så antallet af asylansøgere "nedbringes til et niveau, der maksimalt svarer til landsgennemsnittet i forhold til det lokale indbyggertal".
• Forlange nul-tolerance overfor kriminelle asylansøgere med krav om øjeblikkelig udvisning fra øen i tilfælde af kriminalitet.

Politi og tryghed
• Opprioritere politiindsatsen på Bornholm til niveau med resten af Region Hovedstaden, bekæmpe ressourcespild og genetablere de nedlagte nærpolitistationer i Aakirkeby og Nexø.
• Tilsikre Bornholms Politi tilstrækkelig bemanding under alle forhold.
• Arbejde for at Narkopatruljen på Bornholm bliver genoprettet og opprioriteret.

SENESTE NYHEDER

16. JUL 2018 • 08:01 FOR ABONNENTER
Aakirkeby Rideforening vender hjem til Aakirkeby
16. JUL 2018 • 05:51
Det larmer stadig i Spektakel-bar
15. JUL 2018 • 19:09 FOR ABONNENTER
Det sker ikke hver dag: Sjældent fund opdaget ved Arnager

MEST LÆSTE BORNHOLM

16. JUL 2018 • 05:51
Det larmer stadig i Spektakel-bar
14. JUL 2018 • 14:32 FOR ABONNENTER
Leder: Når en god idé alligevel ikke er god
14. JUL 2018 • 14:32 FOR ABONNENTER

Leder: Når en god idé alligevel ikke er god

Mest læste