Miljøanalyser og miljøscreeninger er vigtige for både private og professionelle

SPONSORERET AF DMA.NU

Miljøanalyser og miljøscreeninger er vigtige for både private og professionelle

Rigtig mange sygdomme kan skrives på listen over gener, der skyldes et dårligt indeklima. Dagligt befinder familier og virksomhedspersonale sig i et dårligt og sundhedsskadeligt miljø – mange af disse er endda ikke klar over det. Gener som løbende næse, astmalignende hoste, hovedpine og udtalt træthed er blot nogle af de symptomer, der skyldes et usundt indeklima. Selvsamme er desværre også årsag til mere alvorlige og livstruende sygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Der er altså rigtig god grund til ikke at kimse af sit indeklima, men derimod tage det ganske alvorligt. Et sundt indeklima er nemlig en del af et sundt helbred. I og med at mange ikke er klar over, at de dagligt befinder sig i et helbredsskadeligt indeklima, er det en god idé at få foretaget en miljøanalyse og miljøscreening. Det gælder både for private boliger såvel som bygninger, der bruges til erhverv. Dansk Miljøanalyse tilbyder båder private og virksomheder grundig miljøanalyse og miljøscreening, så det bedste indeklima kan opnås.

Miljøscreening af skimmelsvamp

Skimmelsvamp er så naturligt og udbredt, at det findes overalt, men det er samtidig en af de hyppigste grunde til et dårligt indeklima. Skimmelsvamp som begreb dækker over en gruppe af svampe, og i små doser er der intet farligt ved disse. Lige så snart det massivt indtager ejendommen, kan det gå vældigt ud over helbredet, så jo før der gøres en indsats for at løse problemet, jo bedre er det. Grundig rengøring er nok til at fjerne den smule skimmelsvamp, der nogle gange er at finde i vindueskarme og badeværelser. Desværre er det ikke altid lige let at se omfanget af skimmelsvamp. Store mængder skimmelsvamp kan blandt andet udløse hovedpine og koncentrationsbesvær. Det er derfor en god idé at få foretaget en miljøanalyse, da det kan belyse omfanget af skimmelsvamp, så det fjernes så grundigt som muligt.

De skjulte syndere

Der kan være flere årsager til et dårligt indeklima, der ikke nødvendigvis skyldes skimmelsvamp. Asbest og PCB er nogle af disse. Både asbest og PCB kan på sigt gå ganske slemt ud over det fysiske helbred. Begge indeholder nemlig komponenter, der er kræftfremkaldende. I boliger bygget før 1980 er sandsynligheden for at finde PCB og asbest ganske stor. Begge dele er at finde i byggematerialer, og de kan afgive skadelige elementer til luften, der indåndes. En miljøscreening kortlægger omfanget af asbest og PCB. Det er vigtigt i forbindelse med renovering eller nedrivning af ældre boliger, så de skadelige materialer håndteres så sikkert som muligt. Desværre kan der være mange flere skjulte syndere, der medvirker til at skabe et sundhedsskadeligt indeklima for både familier og medarbejdere i virksomheder. Hvis der i hjemmet ofte er sygdom, så kan det skyldes nogle af disse skadelige stoffer i luften og i selve boligens byggematerialer. Det samme gør sig gældende for arbejdspladser. Et dårligt indeklima går ud over medarbejdernes arbejdsevne. Der er altså ganske god grund til, at foretage en miljøanalyse af sin ejendom for, at give det bedste indeklima til både familien og medarbejdere.


Mest læste