Bornholms Brand: Vi er uenige – men vi anker ikke dommen
Nexø Skibs og Bådebyggeri. Foto: Allan Rieck

16. MAJ 2017 • 09:22 • AF TOMMY KAAS

Bornholms Brand: Vi er uenige – men vi anker ikke dommen

Bornholms Brandforsikring vil ikke anke dommen i erstatningssagen med Nexø Skibs- og Bådebyggeri. Det fortæller Poul Friis Hansen, direktør for Bornholms Brand.

Selskabet var stævnet for cirka to millioner kroner, og i den nyligt afsagte dom fik selskabet medhold i påstande svarende til cirka 700.000 kroner, mens Nexø Skibs og Bådebyggeri fik medhold i påstande svarende til cirka 1.3 millioner kroner.

Bornholms Brand finder, at dommens præmis for at tilkende yderligere erstatning til Nexø Skibs- og Bådebyggeri strider mod forsikringsaftaleloven, men har altså valgt, at tage byrettens kendelse til efterretning, lyder det fra Poul Friis Hansen.

– Det har været en kompliceret sag, som absolut ikke har forløbet på sædvanlig vis. Sagen har løbende udviklet sig og har trukket mange ressourcer, siger han.

Bornholms Brand forklarer om sagen:

– Sagen i hovedtræk drejer sig om en brand i april 2013. I 2014 blev sagen af os indbragt for en Voldgiftsret.

– Vi fik medhold i nogle væsentlige punkter, idet det var kundens opfattelse, at skadens omfang skulle udløse en erstatning på over 10 mio. kr.

– Voldgiftsretten fastsatte en erstatning til udbedring på 3.751.000 kr. Normalt sker udbetaling i takt med, at det dokumenteres at arbejder er udført – det er ikke sket og derfor opstod der nye komplikationer omkring erstatningsudbetalingen, som førte til retssagen, herunder syn- og skøn.

– Selvom vi ikke er enige i dele af den afsagte dom, er det vor opfattelse, at henset til sagens lange forløb, de omkostninger og den procesrisiko, som der altid vil være forbundet ved sagens behandling ved Landsretten, og et kommende tidsforbrug, at alle partner er bedre tjent med, at sætte et punktum for sagen.


SENESTE NYHEDER

19. JAN 2018 • 18:19 FOR ABONNENTER
Fredagens leder: Bornholmerne skal have særbehandling
19. JAN 2018 • 17:02 FOR ABONNENTER
Vi vil arrangere miniferier uden for sæsonen
19. JAN 2018 • 14:30 FOR ABONNENTER
Kæmpe billedgalleri: Kig ind i det nye campus
19. JAN 2018 • 13:13 FOR ABONNENTER
Juleskib og gebyrer: Her er Molslinjens svar til bornholmerne

MEST LÆSTE BORNHOLM

18. JAN 2018 • 08:31
Indbrud i Rønne-butik

Mest læste