Forsvarere i medicinsag: Alle fire bør frifindes

15. MAJ 2017 • 16:00 • AF LISBET HOLST

Forsvarere i medicinsag: Alle fire bør frifindes

De fire tiltaltes beskikkede forsvarsadvokater, John Jørgensen og Peter Paldan Sørensen, krævede under proceduren i dagens retsmøde i en tætpakket Sal 1 i Retten på Bornholm, at deres klienter pure frifindes for overtrædelse af autorisationsloven i forbindelse med 80-årige Birthe Gerdes død den 24. februar.

Der er ikke tale om nogen overtrædelse, men derimod om en såkaldt utilsigtet hændelse, det vil sige en hændelse, der skyldes menneskelige fejl, og hvor man ikke kan eller skal placere ansvar, mener forsvarerne.

De fire tiltalte, en sygeplejerske og tre sosuassistenter, har hele tiden erklæret sig ikke skyldig.

Forsvarerne mente heller ikke, at anklagemyndigheden havde bevist, at det var overdosering med det kraftige gigtpræparat Methotrexat, der var årsag til den 80-åriges død på Bornholms Hospital.

Begge forsvarere angav, at det ikke er de ansatte, men virksomhedsledelsen - med adresse til regionskommunen - der bør påtage sig det overordnede ansvar i sagen.

Det er forkert at pålægge enkelte ansatte ansvaret, lige som det er kommunens opgave at sikre, at et medicinregistrerings-system er fejlfrit, mente forsvarerne. De angav også, at som sosuassistent har man ikke større indsigt i medicin.

Tjek og dobbelttjek
Anklager Henriette Sommer plæderede for, at netop som sosuassistenter og sygeplejerske med autorisation til at dosere og give lægemidler - og da der var tale om en overgang fra et gammelt til et nyt system - burde de fire have tjekket og dobbelttjekket, om der var angivet korrekt dosis i Fælles Medicinkort, og om de gav Birthe Gerdes den korrekte dosis.
Ikke mindst da der var tale om et højrisikopræparat.

I følge anklagemyndigheden fik Birthe Gerdes i en periode på en måned før og frem til sin død fire tabletter af den stærke medicin en gang hver dag i stedet for den korrekte dosis - fire tabletter en gang om ugen, altså syv gange den korrekte dosis.

Anklageren kræver, de tre af de tiltalte idømmes bøder på ikke under 3.000 kr. for overtrædelse af autorisationsloven, og den sidste af de fire tiltalte, som anklagemyndigheden mener indskrev den forkerte dosering i medicinsystemet, idømmes en bøde på ikke under 5.000-7.000 kr.

Nye vidner
Anklageren afhørte i løbet af det fem timer lange, intense retsmøde, flere nye vidner, der underbyggede anklagemyndighedens påstande.

Retspatolog Steen Holger Hansen, Retspatologisk Institut, der udførte obduktionen på den 80-årige, bekræftede, at kvindens krop viste tegn på overmedicinering med Methotrexat.

Han fastslog, at dødsårsagen var lungebetændelse, men at den grundlæggende årsag til lungebetændelsen var forgiftningen med Methotrexat, der svækker kroppens immunsystem.

Også den læge, der tilså Birthe Gerdes, da hun blev akut indlagt på Bornholm Hospital den 17. februar - kraftigt svækket og med indre blødninger og blødninger fra munden - bekræftede, at han mente, der var tale om Methotrexat forgiftning.

Lægen fortalte desuden, at Birthe Gerdes, trods sin tydelige fysiske svækkelse, var meget klar i hovedet og fortalte ham, at hun havde fået for mange af de stærke gigtpiller i den sidste månedstid.

Undskyld
Da dommer Andreas Bøgsted-Møller afslutningsvis spurgte, om de tiltalte havde bemærkninger, sagde den ene af de fire tiltalte henvendt til familien, at hun beklagede dét, der var sket.
Flere af de tiltalte græd og var tydeligvis stærkt berørte under retsmødet.

Der falder dom i sagen den 22. maj kl. 13.

20. JUN 2018 • 19:14 FOR ABONNENTER

Klage er joker i sag om folkeracebane

20. JUN 2018 • 19:05 FOR ABONNENTER

BEOF beder om garanti fra kommunen

20. JUN 2018 • 18:58 FOR ABONNENTER

Regningen ender hos kunderne

Mest læste