Strengt beskyttet markfirben kan stoppe motorbane
Foto: Danmarks Naturfredningsforening

17. MAR 2017 • 08:50 • AF JAKOB MARSCHNER

Strengt beskyttet markfirben kan stoppe motorbane

Hvad frustrerede naboer måske ikke kan, kan et simpelt markfirben måske: Stoppe planerne om en folkeracebane i Aakirkeby Plantage.

Det samme kan flere andre dyrearter, for i banens miljørapport tør kommunen ikke udelukke, at også andre beskyttede dyr kan leve i området. Blandt dem fremstår sandsynligheden for markfirben som størst.

Markfirbenet står som strengt beskyttet art opført i det såkaldte bilag IV i EU’s habitatsdirektiv. Af direktivet fremgår det, at planforslag efter planloven ikke kan vedtages, hvis det at gennemføre planen kan beskadige eller ødelægge raste- eller yngleområder for de dyrearter, der er optaget på netop bilag IV-listen.

I miljørapporten om folkeracebanen skriver Center for Teknik og Miljø, at der muligvis er markfirben i området, men at man ikke kender til, at de er blevet set. Det gør derimod naboen Lars Bresemann, der siger, at han ofte har set det lille beskyttede dyr på motorbanearealet.

– Jeg er naturinteresseret, og jeg ved, at jeg har set markfirben på det areal. De er lette at kende, for hannerne bliver helt smaragdgrønne på siderne i parringstiden, siger han.

– Vi har årstiden imod os, for de er i vinterdvale frem til, at solen får mere magt sidst i april eller i starten af maj. Men i høringsperioden skal jeg nok gå derop og dokumentere, at der er markfirben.

Hvis Lars Bresemann har ret i det, har han set noget, som hverken kommunen eller Naturstyrelsen har set.

”Kommunen har besigtiget området og foretaget en vurdering af, hvordan inddragelsen af de fem hektar fredskov til motorsportsaktivitet og den samlede øgede aktivitet på banerne vil påvirke bilag IV-arter”, skriver Center for Teknik og Miljø.

”Markfirben kan tænkes at forekomme i området, men trusselsbilledet mod dette er især tilgroning/ødelæggelse af levesteder som overdrev og heder. Bornholms Regionskommune har ikke kendskab til, at disse arter er registreret i området.

Naturstyrelsen har heller ikke kendskab til arter på arealet, der er omfattet af bilag IV i habitatdirektivet”, hedder det.

SENESTE NYHEDER

21. MAJ 2018 • 11:43 FOR ABONNENTER
Svaneke vil på banen til ny madfestival
20. MAJ 2018 • 16:21
Brand i skraldespand

MEST LÆSTE BORNHOLM

20. MAJ 2018 • 16:21
Brand i skraldespand

Mest læste