BRK opfordres til grundig debat om bopælspligt
Tidligere kampagner har slået slag for bopælspligt. Foto: Elisabeth Krogh

15. AUG 2016 • 17:10NEXØ • AF ELISABETH KROGH

BRK opfordres til grundig debat om bopælspligt

Skal der være bopælspligt på hele eller dele af Bornholm? Den debat mener Nexø Borgerforenings bestyrelse slet ikke hidtil har været bred nok eller oplysende nok.

– Uanset hvad, bør alle borgere med fast bopæl inddrages i en sådan beslutning, og derfor forventer vi en omfattende og oplysende debat omkring bopælspligten, idet det vil få stor indflydelse på hele Bornholm fremadrettet, skriver borgerforeningen i sit høringssvar til kommunen.

Kommunalbestyrelsen indførte i august 2013, at bopælspligten blev ophævet alle andre steder end i Allinge, Gudhjem/ Melsted, Svaneke, Rønne, Aakirkeby, Nexø, Hasle og Klemensker. Samtidig ønskede politikerne at evaluere ordningen efter nogle år, og regionskommunen har nu spurgt borgerforeningerne i byer med og uden bopælspligt både om bopælspligt generelt og om de dispensationsmuligheder, der findes i byer med bopælspligt.

Derudover har kommunen spurgt Bornholmerpanelets medlemmer, bosat på Bornholm, hvad de mener, konsekvenserne af bopælspligtens ophævelse er.

Undersøgelsen er en del af evalueringen af bopælspligtens ophævelse, der kommer til politisk behandling i begyndelsen af efteråret.

Overordnet set finder borgerforeningen i det hele taget, at borgerne skal inddrages mere i beslutninger om øens fremtid.

– Hvordan overlever vi bedst – udvikler øen, så vi i højere grad kan være selvforsynende, have god offentlig transport, der dækker hele øen, bedre taxaforhold, plejehjem og skoler og øvrige institutioner, der dækker bredt. Vort ønske er en ø, der til stadighed udvikler sig, så det vil være attraktivt at bosætte sig her – en udvikling der er i sin spæde start. Derfor en opfordring til kommunalbestyrelsen om i langt højere grad at lytte til borgernes ønsker – her tænker vi bl.a. på forholdene omkring skolelukninger, vindmøller mv. Det kan aldrig være nok med et smalt borgerpanel, det giver ingen mening, mener borgerforeningen.


15. JUL 2019 • 08:08 FOR ABONNENTER

Samaritter har højsæson

15. JUL 2019 • 06:30 FOR ABONNENTER

Inge og Rudi kan fejre diamantbryllup: Vi er født positive

Mest læste

13. JUL 2019 • 19:49 FOR ABONNENTER

Træneren savner opbakning til Nexøs nye projekt