11. AUG 2016 • 11:45AAKIRKEBY • AF AASE DAHL

Blomsterfestprisen 2016 Blomsterfestprisen i Aakirkeby 2016

Gerd Ipsen modtog fredag, den 5. august Aakirkebys Blomsterfestpris for 2016.

Gerd har i mange år arbejdet med aktiviteter i Aakirkeby.
Indledningsvis som leder og træner inden for badminton i Aakirkeby Idrætsforening. Senere som sekretær i Idrætsforeningens bestyrelse. Samtidig med dette fortsatte hun sit virke med at træne og være holdleder for ungdomshold i badminton.

Ud over dette var hun i flere år med til at ”styre” æbleskive-bagerne og sørge for at vognen var klar og de forskellige remedier var til stede når bagerne kom. En aktivitet som har tjent mange penge ind til badmintonafdelingen.

De seneste år har Gerd været et meget aktivt medlem af Rudolfklubben.
De sidste 2 år har Gerd således stået for en meget populær aktivitet i Pebernøddeslottet i forbindelse med julen.
I forbindelse med bornholmske børnehavers besøg i Aakirkeby har mange børn har besøgt slottet og været med til at bage pebernødder.

Gerd er et skattet medlem af SYTE´s juleudvalg og bidrager her med mange nye ideer og hun viger ikke tilbage for selv at være med til at realisere dem.

Gerd har også i en årrække været og er stadig en af de frivillige lærere som underviser på den lokale datastue.

Desuden er Gerd medlem af den kunstgruppe som arbejder med at få et kunstprojekt op at stå i Aakirkeby.Mest læste