Blomsterfestprisen 2016
Blomsterfestprisen 2015 gik til Jørn-Erik Funch, som ses på billedet sammen med Niels Lohmann ved overrækkelsen

13. JUL 2016 • 16:58AAKIRKEBY • AF GITTE QUAADE

Den 5. august uddeles Blomsterfestprisen Blomsterfestprisen 2016

Blomsterfestfonden opfordrer borgerne til at Indstille en ildsjæl til at få prisen i år

I forbindelse med kommunesammenlægningen på Bornholm valgte den afgående kommunalbestyrelse i det gamle Aakirkeby kommune i 2002 at oprette en såkaldt Blomsterfestpris fond.

Aakirkeby Kommune havde altid været - og er det i øvrigt stadigvæk - kendt for deres mange frivillige ildsjæle, der var med til at sikre, at kommunen var et levende, aktivt og godt sted at bo i.

Med oprettelsen af fonden sikrede man sig, at det stadig ville være muligt en gang om året at hædre en person eller en forening, som i årets løb havde udført en særlig uegennyttig indsats til gavn for helheden i det ”gamle” Aakirkeby kommune.

Tiden er nu igen inde til at fremsende forslag til hvem, man ser som kvalificeret til at modtage prisen. Som der bliver annonceret i Bornholms Tidende på lørdag, ønsker fondens bestyrelse forslag fremsendt senest inden udgangen af juli måned. Overrækkelsen af prisen vil på lige fod med de seneste år foregå til Late Night arrangementet på Aakirkeby torv fredag den 5. august.

”Det ganske særlige i år er, at det måske bliver sidste gang, prisen bliver uddelt, da fondskassen desværre er ved at være tom” fortæller Niels Lohmann, der har været formand siden 2008.

”Derfor er det særdeles vigtigt at man kommer ud af starthullerne og får indstillet den person eller forening, man mener fortjener prisen nu – da det er meget sandsynligt, at det bliver den sidste pris, der bliver uddelt i det regi overhovedet” slutter Niels Lohmann.

Blomsterfestfonden består udover formanden, der er valgt for Aakirkeby Borgerforening, yderligere af fire andre medlemmer, der repræsenterer SYTE samt den tidligere Aakirkeby Kommunes øvrige Borgerforeninger.
Indstillinger kan enten fremsendes formanden på adressen Saxesgade 18, 3720 Aakirkeby – eller på mail: nielo1963@gmail.com


Mest læste