18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT • AF CARL J. KELLERMANN 3760 GUDHJEM

Kære Bjørn

Hjerteligt tak for dine år som formand for Born-Pass, at du har orket dette, har været fantastisk, men jeg håber samtidigt, at du vil stå til rådighed i kulisserne, hvilket der sandsynligvis af og til vil være behov for. Du har været sej og løst opgaven super og aldrig sparet på kræfterne.

Om LNG-færger: Med hensyn til årets beretning på generalforsamlingen angående LNG-færger, der virker påstanden om populariten af disse færger delvis i negativ retning som et overgangsfænomen. Dette med henvisning til, at to færger af Færgens bornholmer-tonnage ikke kan konverteres til LNG-drift. Må konklusionen være eller skal det forstås således, at Bornholms Passagerforening har opgivet kampen for at færgetrafikken til Bornholm skal konverteres til miljømæssig bæredygtighed for at kunne matche Bornholms egen målsætning "Bright Green Island"? Nej, forhåbentlig ikke.

I udgangspunktet kan alle dieseldrevne færger konverteres til LNG-drift blot under hensyntagen til de modifikationer og omkostninger dette medfører. Det skal forstås på den måde f.eks., at der ændres på topstykker og der placeres et par LNG-gastanke på dækket, vel at mærke i den udstrækning, det godkendes af respektive Søfartsstyrelsen og Bureau Veritas.

Er man villig til og har forståelse for denne ombygningsprocess mod at nybygge færger, der er totalt egnet til farvandet efter alle relevante erfaringer, er dette kardinalpunktet. Nybyggeri. Eller fortsat anvendelse af det nuværende kludetæppe med dertilhørende afbrud/forsinkelser i trafikken.

Fornyelse: Ved at ombygge contra nybygge, skal man gøre sig klart, at man står stadig med minimum to brugte færger, nemlig M/F Hammerodde (2005) med negativ dækkapacitets udnyttelse på 30 procent,  lav fart og ringe maskinkapacitet plus M/F Povl Anker (1978) med ringe dækkapacitet og fart. To HSC Katamaranfærger (bygget henholdsvis 2000 & 2010) med urealistiske ombygningsomkostninger ved konvertering til LNG-drift.

Passagerforeningens medlemmer og Færgens kunder i almindelighed bliver snydt, mod trafikministeriets embedsværks og BRK-administrations bedrevidende og grove misinformation med hensyn til LNG-færgers muligheder og økonomi. Ombygningsomkostninger af betydelig karakter contra nybyggede færger. Beslutningstagerne lider af investeringsangst med hensyn til infrastrukturen til Bornholm sammenlignet med andre infrastruktur-investeringer i Danmark.

Diverse embedsværk er indirekte årsag til – via mærkelige rammeaftaler – den fortsatte forurening af Østersøen trods truende miljø stramninger.
Trafikal Ligestilling: Ret Princip. Dette kan kun retfærdiggøres i den udstrækning, at en nybygget ens færgesammensætning bliver en realitet og derved udnytter rationel driftssynergi for optimal udnyttelse af de statslige tilskud. Som det er nu, smides gode penge efter dårligt materiel og er langtfra sund fornuft. Ved en nybygget tonnage har Bornholm ikke brug for en reservefærge.

Miljøudfordringer: Det kan ikke være Bornholms Passagerforening uvedkommende med de miljøudfordringer, der p.t. foreligger samt kommende med hensyn til bla IMO-regulativer i forbindelse med udslip reguleringer for CO2 & NOx og ligeledes reduktion i svovlværdien i MGO (MarineGasOlie) fra 0,5 procent til 0,15 procent i 2020. Har passager foreningen arbejdet for at der tages højde for eventuelle yderligere stamninger og dermed øgede driftsomkostninger og stigninger i billetpriser, pga disse miljøforanstatninger, dette ligeledes som et led i at inkorporere færgetrafikken i den overordnede Bright Green Island generelt.

Tillykke til den nye bestyrelse – og god arbejdslyst – for uanset ny eller gammel operatør er der masser af opgaver at tage fat på. Den fremtidige operatør, som skal også holdes i ørerne som hidtil, og betjeningen skal være på kundernes betingelser og ikke omvendt.

Til Færgen: Tak for kaffe og kage.


SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
17. SEP 2019 • 11:57 FOR ABONNENTER

Vandværket er færdigt

17. SEP 2019 • 09:13 FOR ABONNENTER

Ny bestyrelse har sat gang i en redningsaktion

Mest læste

15. SEP 2019 • 19:58SPORT

BHS-Almeborg tager historisk sejr

15. SEP 2019 • 13:16 FOR ABONNENTER

I dag kører han sit sidste løb

14. SEP 2019 • 17:56SPORT

Dårlig RIK-dag på Amager