16. MAR 2016 • 15:59LÆSERBREVE • AF EINAR BROBERG FÄLT, BORGERPANELDELTAGER, BLÅHOLTVEJ 20, OLSKER

Om BRK’s borgerpanel

Grunden til, at jeg skriver dette brev til BRK, er, at jeg har deltaget i Borgerpanelets seneste undersøgelse foretaget i 2016.

I torsdags (10.03.2016) hørte jeg i P4-Bornholms nyheder, at BRK opfatter svarene fra Borgerpanelet som et spørgsmål om image og ikke en reel oplysning om hvordan BRK udfører sine primære opgaver. Samtidig kunne man læse i Bornholms Tidende (også den 10.03.2016) at:

Heldigvis giver den nye undersøgelse os nogle gode pejlemærker i forhold til, hvorfor BRK har et imageproblem især, når det drejer sig om helt centrale kommunale services som børnepasning, skoler og ældrepleje. Det giver os noget at handle på.

Problemet ligger ikke så meget i dialogen med borgerne, som med det produkt kommunen leverer på centrale områder (børn, skole, ?).
Så det er ikke sikkert, det er et image-problem, men et udtryk for at Borgerpanelet mener at tingene ikke virker bedre, end de før har gjort.

Da BRKs hovedopgaver er at udføre følgende serviceområder:
• Børnepasning (fra 51% til 37%)
• Skoler (45% til 27%)
• Ældrepleje (45% til 31%)
• Offentlig bustransport (30%til 39%)
• Vedligeholdelse af veje og cykelstier (56% til 53%)
• Grønne områder (84% til 65%)
• Sundhedsfremme og forebyggelse af sygdomme (53% til 43%)

Indenfor disse syv primære opgaver, svarer borgerpanelet, at det er gået tilbage i seks af opgaverne, kun offentlig transport er efter Borgerpanelets vurdering blevet bedre.

Nu er mit spørgsmål så: Hvorfor spørger BRK et Borgerpanel (og bruger penge på konsulenter), når man bagefter vælger at ignorere panelets tilbagemeldinger?

Og har man i BRK overvejet, hvad årsagen kunne være til, at kun 424 personer har valgt at deltage i Borgerpanelet på trods af panelet er åbent for alle på øen?

Mest læste