16. MAR 2016 • 15:57SYNSPUNKT • AF THOR GUNNAR KOFOEDBORNHOLMS HAVBRUG A/S IBSKERVEJ 25 NEXØ

Naturstyrelsen overimplementerer

Bornholms Havbrugs foder og arbejdsbåd ”Inger” stævner ud af Nexø havn for denne gang. Hun var godt lastet med alt det, der skulle tilbage til Musholm, som de kan bruge i år, for Bornholms Havbrug A/S kommer ikke til at producere ørreder ud for Nexø i 2016.

Det bliver ikke i år, der bliver sat store investeringer i gang i nye arbejdspladser i Nexø, fordi Naturstyrelsens regneformler giver p.t. ikke mulighed for tilladelse.

Før vi gik i gang, havde vi mange ukendte faktorer, mest var vores bekymringer om det overhovedet kunne lade sig gøre. Ingen havde tidligere produceret fisk i åbent hav, og desuden havde fiskerne enorme problemer med sælerne, så derfor var det naturligt med et mindre forsøg først, før vi gik i gang med det anbefalede fiskeopdrætsprojekt, der var beskrevet for Bornholms Vækstforum for over 10 år siden. Det er altså ikke vores ide.

Vi har nu gennemført 2 forsøgs-år, og det kan lade sig gøre endda uden medicin. Det er bedre end de fleste andre steder, fordi vandkvaliteten er helt perfekt til ørreder.
Vi har fået gennemført et hav af målinger og beregninger, der kan dokumentere følgeeffekten på miljøet på baggrund at realiteterne fra forsøgsprojekterne.

Det er altså ikke bare teori og påstande, når vores VVM redegørelse udarbejdet af DHI fortæller, at miljøeffekten af et Bornholms Havbrug i fuld produktion kun har en ubetydelig effekt på miljøet.
DHI mener, der er råderum til Bornholms Havbrug i Østersøen.

Ifølge HELCOM må Danmark udlede 1890 tons fosfor om året, og faktum er at Danmark i 2014 havde en udledning på 1767 tons fosfor.
Der er altså et råderum på 123 tons fosfor, så der er råderum til 12 tons fosfor, som Bornholms Havbrug max vil komme op på. I øvrigt kommer en stor det af det fosfor, der er i vores foder fra brisling fra Østersøen. Her har Danmark også en anden holdning end andre Østersølande, fordi andre lande mener ikke, at det er forurening at gøre det samme som naturen selv, nemlig at spise fisk fra samme farvand.
Naturstyrelsen har dog stadig flere krumspringsargumenter, hvor de med deres egne helt specielle beregninger kommer frem til, at miljøkravene stadig ikke er opfyldt i Danmark.

Der er bare meget få andre end dem selv og de forskere de selv finansierer, der fagligt er enige med dem.
Vores rådgivere DHI mener ikke, Naturstyrelsens argument holder.

Helt konkret har Danmark haft en meget drastisk reduktion af fosfor i 90erne, idet bl.a. alle fiskefabrikkers spildevandsudledning fra Bornholm ophørte og måske blev flyttet til andre Østersølande.
Vi kan se, at andre Østersølande f.eks. Polen har øget deres fosforudledning, og de gør ikke rigtig tegn til at ændre på deres praksis. I det store billede, har vores udledning af fosfor overhovedet ingen betydning. Det er en så lille brøkdel i forhold til det der kommer østfra, at det endnu ikke er lykkedes at måle nogen forskel på før og efter en fuld fiskeopdrætsring.

Der er råderum, og derfor satte man projektet i gang, som til dato har investeret over 1 mio. kr. i VVM-redegørelsen og andre undersøgelser for at skabe arbejdspladser på Bornholm.
Derfor er det meget frustrerende at se Naturstyrelsens gradbøjninger af de fakta og faglige undersøgelser, vi betaler en uvildig virksomhed for at foretage, i øvrigt den samme virksomhed, som Naturstyrelsen selv benytter sig af i andre sammenhænge.

Vi fornemmer, at Naturstyrelsen direkte modarbejder os. Deres vurderinger ligger på et fagligt meget tyndt grundlag og gamle data.
De eneste nye rigtige undersøgelser og beregninger der forefindes om Østersøen øst for Bornholm, er dem vi har fået foretaget.

Det er helt fair, at lovgivningen pålægger en virksomhed, at de betaler for en uvildig forundersøgelse, der dokumenterer om et projekt kan holdes inden for de lovgivne rammer.

Det hører bare ikke til i nutidens Danmark, at myndigheden i dette tilfælde Naturstyrelsen, ikke efterlever det den nyeste


SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
19. SEP 2019 • 14:19 FOR ABONNENTER

3F i blokade mod Gudhjem Golfklub

Mest læste

17. SEP 2019 • 14:11 FOR ABONNENTER

Kommentar: Københavneri – og dog