5. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT • AF ERIK MORTENSEN, TIDL. PRAKTISERENDE LÆGE NORDSKOVVEJ 9 B RØNNE

Der er stadig problemer med 1813

Det er egentlig utroligt, at misfostret, skabt som resultat af en magtkamp mellem praktiserende læger i Helsingør og sygeplejersker i regionsrådet, stadig lever. Det dysfunktionelle parforhold mellem Hillerød og Helsingør barslede i 2014 med et produkt, som skulle betjene ikke alene et hjørne af Nordsjælland, men hele region Hovedstaden med akut almen medicinsk lægehjælp i stedet for den service, som indtil da havde været varetaget af de praktiserende læger i regionen.

Før 1813 (og stadig i andre regioner) var det et krav, at borgerne ved akutopkald til lægevagten fik en almen medicinsk speciallæge i røret – et helt rimeligt krav, idet telefonvisitation er en stor faglig udfordring. Kravet var så kontant, at det gav problemer ved uddannelsen af yngre læger i den vanskelige disciplin, fordi de jo ikke måtte være de første, der tog telefonen, men det løstes teknisk.

Det kvalitetskrav har man nu forladt, idet det er sygeplejersker, der sidder i første række. Fra regionsrådet har man undskyldt sig med, at sådan er det jo også i dagtiden hos de praktiserende læger, men det kan slet ikke sammenlignes, idet lægen jo da kun er få meter væk. Man har også forsøgt sig med at sammenligne med det svenske system. Men det er vel ikke alt, hvad svenskerne gør, vi skal plagiere.

Hvis sygeplejersken stiller videre til en telefonisk lægekonsultation, er det heller ikke noget krav, at det er en almen medicinsk speciallæge, der besvarer opkaldet. Ved en eventuel senere fysisk konsultation er der heller ikke noget krav om almen medicinsk ekspertise – det kan i princippet foregå hos en læge, der er meget langt fra det almen medicinske speciale. Det har man så for børnenes vedkommende taget konsekvensen af og sagt, at konsultationer skal foregå på børneafdelinger (bortset fra på Bornholm). Disse afdelinger er nu så belastede af f.eks. feberbørn, at de har svært ved at få tid til de rigtigt syge, som er indlagt. Fagligt er det overordentligt betænkeligt at lukke børn med infektioner ind til børn f.eks. i kemoterapi, selv om det kun er i samme bygning. Ydermere har børnelæger sædvanligvis kun erfaring i at håndtere svært syge børn.

Det kunne være interessant at vide, om der på de berørte afdelinger har været flere akutte indlæggelser udenfor dagarbejdstiden i 2014 og 2015 end i 2012 og 2013. Interessant fordi sundhedsvæsenet altid har arbejdet efter princippet: ”den rigtige patient i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt” for at udnytte kapaciteten bedst muligt. Hvis der var mange flere evt. færre indlæggelser i 2014/2015 må man nødvendigvis tage en drøftelse af årsagerne hertil.

Kvaliteten af arbejdet i øvrigt kan være svær at vurdere. Enkelthistorier kan ikke bruges. Udsagn fra de læger og de afdelinger, der modtager beskeder om hændelser i 1813, duer heller ikke, de kan være forudindtagne. Der er ikke indsamlet brugbare data inden 2014 som kunne anvendes til sammenligning. Måske kunne man bruge patientklagesystemet. Er der kommet flere klager over 1813 pr. år end der kom i den tidligere akutfunktion?

Ventetiden på opkaldsbesvarelse har 1813 fra starten indrømmet er et problem, som mod forventning ikke er blevet mindre, så nu udvider man bureaukratiet med et visitations- og kvalitetsprojekt (New public management) for at bedre på det.

Fra begyndelsen erklærede man, at 1813 ikke blev sat i verden for at spare penge (selv om der forinden havde lydt mange røster om, at vagtlægerne tjente for meget). Alligevel kunne der være god grund til at spørge til udgifterne i forhold til tidligere. De direkte udgifter til lønninger, administration, IT og lokaleudgifter kan ikke være svære at finde og sammenligne med tidligere (i nogle områder i regionen betalte lægerne selv for administration og/eller lokaleleje og/eller IT).

Har vi fået et bedre og billigere system til akutlægebetjening end vi havde ? Min opfattelse er, at det har vi i så ringe en grad, at politikerne snarest bør indrømme, de har begået en fejl og lægge systemet tilbage, selv om mange af mine tidligere kolleger er rigtigt glade for at være blevet vagtfri.


SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
21. SEP 2019 • 07:13 FOR ABONNENTER

Han er frimurernes øverste myndighed på Bornholm

21. SEP 2019 • 06:38

E-sporten holder åbent hus

21. SEP 2019 • 05:55

Bornholmsk aften i Svaneke

20. SEP 2019 • 20:02 FOR ABONNENTER

'Det har været et løft'

Mest læste

20. SEP 2019 • 18:40SPORT

Claus Steinlein forlader bestyrelse

20. SEP 2019 • 17:05 FOR ABONNENTER

Viking Rønne debuterer lørdag i kval-rækken

20. SEP 2019 • 15:03SPORT

RIK skal tilbage på sporet mod KB

17. SEP 2019 • 14:11 FOR ABONNENTER

Kommentar: Københavneri – og dog

16. SEP 2019 • 15:23 FOR ABONNENTER

Fodbolddommer efter 'ensidig' kritik: Hvad vil TV2 opnå?