3. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT • AF ANNE MARIE KOEFOED, MARIE MAGNI OG SUS ANKER, CHRISTIANSØ

Den gyldne middelvej for beboerne

»Hvasse i værket, men rolige forud«, som den gamle græker Aristoteles sagde. At finde den gyldne middelvej handler om roligt at finde det rette at gøre. Det har vi gjort på Christiansø. Beboerforeningen Christiansø af 2. marts 2016 er nu en realitet. Foreningens formål er at varetage øboernes interesser, bortset fra de ansattes arbejds- og ansættelsesmæssige forhold, og at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Initiativet skal ses som en reaktion på ministeriets kritisable håndtering af konflikten mellem ledelsen og beboerne på Christiansø.
Med til historien hører en bemærkning om Ørådet: På et stormøde den 6. maj 2015 trak samtlige medlemmer af Ørådet på Christiansø sig, da de ikke længere mente, at samarbejdet med administrator Orla Johannsen havde sin gang på jorden. På samme møde bekendtgjorde administratoren, at han allerede siden efteråret 2014 have opgivet samarbejdet. Situationen var fastlåst. Var Ørådet dermed nedlagt? Nej, det var det i princippet ikke. Der var blot ikke andre af øens beboere, der kunne se en pointe i at kæmpe for et samarbejde med en administrator, som ikke ville rådet.

Der er løbet meget vand i åen siden medlemmerne trak sig. I denne forbindelse skal blot nævnes ministeriets initiativ til en erstatning for det omtalte Øråd, nemlig et såkaldt Kontakt- og Udviklingsråd. Siden 75% af øboerne i november 2015 skrev under på et brev til ministeren med anmodning om udskiftning af administratoren, har ministeriet i flere omgange varslet fremsendelse af retningslinjer for dette råd. Senest 21. januar 2016, hvor løftet vanen tro lød ”Vi forventer snart at kunne fordele udkastet til retningslinjer for rådet til alle beboere.” I mellemtiden er ’snart’ blevet til marts. Det kommer nu ikke bag på nogen. Men er der overhovedet nogen øboer, der higer efter disse retningslinjer?

Er der nogen i ministeriet, der har spurgt øboerne, hvad de mener om idéen med et sådant råd? Nej, det er der ikke.

Men nu har ministeriet udpeget en formand. Det kunne Bornholms Tidende fortælle den 26. februar, skarpt efterfulgt af kort orientering pr. mail fra administratoren og ministeriet til beboerne. Formanden hedder Vibeke Møller Jensen. Hendes opgave er fortsat ukendt for beboerne.

I stedet for, at hver enkelt øbo i spænding (læs: usikkerhed og amputeret tillid) sidder med hænderne i skødet og venter på ’hvad mon?’ oppefra eller retningslinjer til et ministerie-drevet råd, har vi nu taget initiativ til at formalisere det gode naboskab, der er mellem et flertal af os beboere. Vores demokratiske rettigheder er jo yderst indskrænkede under Forsvarsministeriets styre, og vi vil i det mindste gerne have et forum, hvor vi sammen kan drøfte de ting, der ligger os på sinde, og som har betydning for dagliglivet på Christiansø. Retten til at organisere sig gælder heldigvis for hele Danmark, og vi mener, at en beboerforening er en god, saglig og demokratisk måde at organisere os på.

SENESTE NYHEDER

23. APR 2017 • 13:10
Pengene er hjemme til Arnes Hytte
23. APR 2017 • 10:12
Café på havnen skal udvides
23. APR 2017 • 09:30
Udstilling kan ses i dag
23. APR 2017 • 07:18
Brugsen skal have gratis wifi
22. APR 2017 • 17:20
Frank Mikkelsen vandt tre sejre
22. APR 2017 • 15:22
Svanekegaarden aflyser

22. APR 2017 • 17:20

Frank Mikkelsen vandt tre sejre

Med lørdagens tre flotte sejre må man sige at Frank Mikkelsen for alvor er

Mest læste