24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT • AF LARS SVENDSEN, FORMAND I BORNHOLMS RACEFJERKRÆ ØLENEVEJ 7 ØSTERMARIE

Ræven efter hønen

Det er med en vis undring, at vi ser på den tilsyneladende tiltagende interesse, der er for at genudsætte ræven på Bornholm.

Bornholm Racefjerkræ repræsenterer avlere af racefjerkræ, men har også mange medlemmer, bestående af børnefamilier og andre, der har interesse i høns i haven og gerne muligheden for at have dem fritgående.

Flere af opdrætterne fremavler gamle truede danske fjerkræracer i samarbejde med Danske Husdyrgenestiske Resourceudvalg (Den Danske Landhøne, Den Danske Gås & Danske Ænder).
Det bekymrer os, at vi for fremtiden skal holde vores høns som ”burhøns”, såfremt ræven genudsættes på øen. Den økologiske/fritgående trend bortfalder.
Omkostningerne ved at etablere indhegninger til svømmefugle, der holder ræven ude, vil være så store, at vi formodenligt vil miste en betragtelig antal avlere.
Jægernes største argument er, at ræven vil reducere rotteplagen. Vores kontakt til sjællandske medlemmer oplyser, at de på trods af store problemer med ræve stadig har store problemer med rotter. Rotterne bider fra sig – det gør fjerkræet og naturens fugle ikke.

Så jægere, tænk jer om!

I vores verden lyder det mærkeligt, at man udsætter fasaner m.m. for at have noget at jage, men samtidig vil have ræven importeret, som naturligt vil reducere vildtet.
Vi bakker op om Steen Friis, formand for Danmarks Jægerforbund Kreds 8 Bornholm, der tirsdag den 23. februar 2016 i Bornholms Tidenden er citeret for:

”Vi bør respektere naturens dynamik. Det mest naturlige er, at ræven får lov til at indvandre af sig selv.”
”Især de sårbare jordrugende fugle får yderligere vanskelige ynglebetingelser på grund af rævens prædation.”
”Fraværet af ræv vil alt andet lige have en generel positiv effekt på livsbetingelserne for vadefugle, småfugle, ænder, gæs, harer, agerhøns, fasan og råvildt.”
”Udsætning af ræv kan være den prædationsfaktor, der lokalt betyder at visse arter går tilbage, og det på et niveau, hvor jagtudtag ikke længere er bæredygtigt.”
”Kaninen er åbenbart blevet langt mere almindelig på Bornholm, siden ræven forsvandt, ligesom harebestanden også har det rigtig godt. Her vil jægerne formodentlig på sigt miste jagtmuligheden.”
”Ræven vil formodentlig også true/reducere bestanden af jordrugende fugle og råvildt”

Så jægere, tænk jer om!
Er det det værd, for rævejagt igen bliver muligt på Bornholm.

Ud af 23 jagtforeninger på Bornholm med ialt 1.471 medlemmer har 52 fremmødte stemt for udsættelse af ræven. Er de resterende medlemmer klar til at tage konsekvenserne af denne handling, såfremt den bliver aktuel?
Det er Bornholms Racefjerkræ’s holdning, at dette berører hele Bornholm og ikke kun en lille sluttet skare af jægere. Vi foreslår derfor at det kommer til en offentlig afstemning.
I modsat fald. Er jægerforbundets medlemmer villige til at påtage sig eventuelle ansvars og erstatningskrav?

Vi har en formodning om at der må være andre avlere af husdyr, eksempelvis får, geder og grise, som bliver berørt at rævens genudsættelse.

På Bornholms Racefjerkræ’s vegne.


SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
19. SEP 2019 • 14:19 FOR ABONNENTER

3F i blokade mod Gudhjem Golfklub

Mest læste

17. SEP 2019 • 14:11 FOR ABONNENTER

Kommentar: Københavneri – og dog