8. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT • AF ANDREAS GROSBØLL, SKOLELEDER

Om at forsøge ikke at skvatte i bolden

Det har været en travl uge på kontoret. Det er OK: Jeg har valgt et job, hvor der er meget at lave og en uhyre stor kompleksitet. Det er historien om fodboldpigerne fra 6b på Åvang et meget tydeligt billede på. Jeg vil gerne invitere jer med ind i min verden med dette eksempel for at vise jer, hvad der er på spil i sådan en beslutning: økonomi, personaleressourcer, loven, skolebestyrelsens principper, kvalitet i undervisning, årshjulet og så det løse.

Skolen har selvfølgelig begrænsede ressourcer, og langt den største del går til at betale lønninger til den lange række af kompetente medarbejdere, Rønneskolen har. Den sidste del af økonomien går for størstedelen til undervisningsmaterialer, IT, inventar, elevaktiviteter med mere.

Elevaktiviteter dækker eksempelvis over arrangementer på skolen, særlige dage, skolepatruljen, hytteture og lejrskoler, hvor Rønneskolen har et meget ambitiøst program. Eleverne kommer på hytteture flere gange, på kulturtur til København, på faglig tur og lejrskole. Det er aktiviteter, som vi vurderer som værende væsentlige ud fra et læringsmæssigt perspektiv, og som udvikler de sociale kompetencer hos eleverne.

Derudover afsætter vi midler til vores elever i erhvervsklassen, der er et alternativt skoletilbud for skoletrætte elever med erhvervsfaglige kompetencer og interesser på tværs af alle øens skoler, samt til vores talentprogrammer med science og engelsk for elever, der har særlige interesser og kvalifikationer i disse retninger.

Der er helt naturligt begrænsede ressourcer i skolevæsenet, såvel som alle andre steder, og vi har som ledelse derfor en vigtig opgave i at få midlerne kanaliseret derhen, hvor vi mener, effekten er størst med hensyn til elevernes læring.

Hvorfor kan forældre så ikke betale selv? Det må man så ikke i folkeskolen. Vi må opkræve en pris for kost ved lejrskolerne, men ellers i øvrigt ikke. Der må gerne være anden finansiering, hvis eleverne har solgt lodsedler, indsamlinger på Facebook eller andet til en fælles pulje. Skolebestyrelsens principper for det kan findes på skolens hjemmeside.

Vi er også nødt til at se på medarbejderressourcerne. Både om de konkrete medarbejdere har overskud til at tage på tur, og om den samlede medarbejderstab på skolen kan løfte opgaven. Det er vel ingen hemmelighed, at personalet på skolerne er hårdt spændt for, så det er ikke en uvæsentligt overvejelse. Vi vil rigtigt gerne tage ordentligt vare på vores medarbejdere.

Så handler det i næste omgang også om at sikre kvaliteten i undervisningen. Det handler blandt andet om at have kompetente lærere, at undgå unødige skift i lærerbesætningen på klasserne og også undgå alt for meget brug af vikarer. Netop det har vi desværre haft svært ved i år, selvom vi gør, hvad vi kan.

Alle disse elementer har vi med i vores planlægning, og i når vi står over for at skulle træffe beslutninger i hverdagen.
Jeg skal ikke her knibe mig uden om spørgsmålet om bevægelse, som i højere grad skal ind i skolen. Vil det ikke netop derfor være rigtigt fornuftigt at sende fodboldpigerne til DM? Isoleret set så jo, men det får formodentlig den stik modsatte konsekvens. For hvis vi skal sende vinderne afsted hver gang, Rønneskolen vinder, så vil vi være nødt til at begrænse vores deltagelse i de lokale arrangementer, og så vil eleverne komme til at deltage i færre stævner og turneringer her på øen. Og der er mange: Atletik, volleyball, fodbold, håndbold og høvdingebold – måske har jeg endda glemt nogle. Vi prioriterer nu, at Rønneskolen har mange hold med.

I den konkrete sag, hvor en gruppe piger i 6b har kvalificeret sig til DM i fodbold, har Dansk Skoleidræt åbnet op for, at vi som skole ikke behøver at sende personale med, og forældrene har betalt. Jeg forstår godt alle, der tænker, at løsningen ligger lige for. Og det kan man også snildt tænke, at den gør, men der er stadig problematikker knyttet hertil.

For det første er det altså en del af vores skoletilbud, hvor vi så ikke har undervisningspersonale på. For det andet er det vigtigt, at pengene er samlet ind fra forskellige donorer og ikke sådan, at hvert forældrepar har betalt for deres barn, for det er i strid med skolebestyrelsens principper og folkeskoleloven. For det tredje kan det føre til den skævvridning, at der begynder at opstå et forventningspres på forældre til elever, der i fremtiden vinder lokale turneringer. Det er vi nødt til at forholde os til, for det vil være i strid med om ikke andet så ånden i folkeskolen.
Det er nogle forhold, som skolebestyrelsen også skal forholde sig til, da det er dem, der beslutter principperne for skolens drift.

Det er i mine øjne lidt mere komplekst, end det er blevet fremstillet de seneste dage. Jeg vil gerne slå helt fast, at jeg gerne havde set, at vi kunne prioritere at sende klasser til turneringer ovre, når de har vundet lokalt. Men jeg ville i egne øjne være en dårlig skoleleder, hvis jeg ikke tog alle disse elementer med i betragtning, og også hvis jeg ikke tog de ærgerlige beslutninger, når jeg vurderer, at det er det bedste for skolens elever som sådan.


SENESTE SYNSPUNKT

18. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære Bjørn
17. MAR 2016 • 15:37SYNSPUNKT
Løgnen om kontanthjælpen
16. MAR 2016 • 16:00SYNSPUNKT
Realisme eller luftkasteller
14. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Tak til Mr. BornPass
12. MAR 2016 • 10:00SYNSPUNKT
Flyt nu den skulptur
10. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
EU og migrantkrisen
4. MAR 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Det bornholmske skolevæsen
24. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ræven efter hønen
23. FEB 2016 • 15:05SYNSPUNKT
Sælen på sin sten
22. FEB 2016 • 15:11SYNSPUNKT
De ekstreme
18. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Kære mor
10. FEB 2016 • 15:00SYNSPUNKT
Ynkelige skoleledere
17. SEP 2019 • 11:57 FOR ABONNENTER

Vandværket er færdigt

17. SEP 2019 • 09:13 FOR ABONNENTER

Ny bestyrelse har sat gang i en redningsaktion

17. SEP 2019 • 07:19 FOR ABONNENTER

Første sæson gik over al forventning: Det var vanvittigt

Mest læste

15. SEP 2019 • 19:58SPORT

BHS-Almeborg tager historisk sejr

15. SEP 2019 • 13:16 FOR ABONNENTER

I dag kører han sit sidste løb

14. SEP 2019 • 17:56SPORT

Dårlig RIK-dag på Amager