16. JUL 2012 • 15:00LEDER • AF DAN QVITZAU

Behov for styrket indsats mod tvangsægteskaber

Det er ikke kun kvinder, der frygter tvangsægteskab. Ifølge Rehabiliteringscenter for Etniske minoritetskvinder i Danmark (RED) henvender flere enlige mænd sig for at få hjælp. Derfor er centret begejstret for, at regeringen med dens nye indsats mod æresrelaterede konflikter vil oprette sikre opholdspladser til mænd.

Og der er i det hele taget behov for en styrket indsats og forebyggelse mod tvangsægteskaber, mener direktøren for RED, Anita Johnson: »Det er godt, at vi nu får et samarbejde med krisecentrene i de øvrige nordiske lande. I enkelte tilfælde er vi nærmest nødt til at indespærre den unge kvinde for at kunne passe godt nok på hende. Det kan man kun holde ud i en periode. Og hvis truslerne fra familien bliver ved, er Danmark for lille, for selv om familien bor i hovedstaden, er der ikke langt til Nordjylland«, siger Anita Johnson til Berlingske.
Mens RED i 2006 fik 64 henvendelser om hjælp, så er det tal i 2011 steget til 194. Anita Johnson vurderer dog, at stigningen i henvendelser først og fremmest er udtryk for, at unge, der står over for at blive tvangsgift, er blevet opmærksomme på, at der er hjælp at få.
Den vurdering bakkes op af Rigspolitiets opgørelser over æresrelaterede sager, der har et nogenlunde konstant niveau, og som lå på 155 sager i 2011.
Sikre opholdspladser til mænd er blot et af 30 initiativer i en ny strategi mod æresrelaterede konflikter, som partierne bag satspuljeaftalen for 2012 har afsat 24 millioner kroner til over fire år.
Det er socialminister Karen Hækkerup (S), der står bag den nye strategi, som kommer efter, at den forrige regering modtog en rapport fra Socialforskningsinstituttet (SFI), som viste, at én ud af fire nydanske unge oplever, at familien er med til at vælge deres ægtefælle.
»Det er et forholdsvist katastrofalt antal unge, som ikke selv må vælge deres ægtefælle. Og undersøgelsen viste, at de i stort omfang selv deler deres families holdning til social kontrol. Derfor er der både behov for, at vi hjælper de unge, som frygter at blive gift mod deres vilje, og at vi bearbejder holdningerne i deres familier«, siger Karen Hækkerup til Berlingske.
Hun erkender dog, at de såkaldt bløde initiativer ikke altid er nok. Derfor vil regeringen nu i gang med at kigge på muligheden for at give kollektivt polititilhold i sager, hvor hele familien udøver tvang mod en ung.


Mest læste